Hopp til hovedinnhold
Blogg
Hjemme med sykt barn

Hjemme med sykt barn: Hvor mange omsorgsdager har man rett på?

Når barn er syke har foreldrene rett til å være hjemme med barnet et visst antall dager hvert år. Arbeidstakere kan levere egenmelding for dette, men reglene for slike egenmeldinger er annerledes enn reglene for egenmelding ved egen sykdom.

 

Tre omsorgsdager med egenmelding

Arbeidstaker har rett til å være hjemme når barnet er sykt, og kan da levere egenmelding for opp til tre sammenhengende dager av gangen. Fra den fjerde dagen har arbeidsgiver rett til å kreve sykmelding.

Det er mulig for arbeidsgiver å godkjenne at arbeidstaker tar ut enkelttimer eller halve dager for å ta seg av sykt barn. De timene legges sammen for å utgjøre hele dager.  

Ti omsorgsdager i året

Alle arbeidstakere har automatisk rett til ti omsorgsdager per kalenderår. Dette gjelder når man har ett eller to barn under 12 år.

For de som har mer enn to barn er det 15 omsorgsdager per kalenderår.

Man har rett til å være hjemme med sykt barn ut det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Merk at omsorgsdagene oppregnes for hvert kalenderår, ikke for løpende tolvmånedersperioder som man gjør for arbeidstakers egen sykdom.

Les mer om egenmelding for egen sykdom her

Dette kan arbeidstaker ta omsorgsdager for

Foreldre har rett til å være hjemme med barnet ved sykdom, eller når barnet må følges til legen, utredning eller sykehusinnleggelse.

Omsorgsdagene kan også benyttes når den som passer barnet er sykt, som for eksempel en dagmamma.

Tilfeller der foreldre ikke kan bruke omsorgsdager

Omsorgsdager for sykt barn kan ikke brukes til å følge barnet til tannlegen dersom besøket ikke skyldes sykdom.
Det kan heller ikke brukes om barnet må være hjemme på grunn av planlagt fravær fra skolen, slik som planleggingsdager og skoleferier.

Opparbeidingstid hos arbeidsgiver

For å ha rett til omsorgsdager for sykt barn må arbeidstakeren ha vært i arbeid hos nåværende arbeidsgiver i minst fire uker.

Hvis arbeidstaker de siste fire ukene har mottatt dagpenger, foreldrepenger eller sykepenger har man ikke hatt fire ukers opptjeningstid.

Arbeidsgiver må søke refusjon fra Nav

Arbeidsgiver betaler for de ti første dagene arbeidstaker er hjemme med sykt barn hvert kalenderår. Fra den 11. dagen kan arbeidsgiver søke om refusjon fra Nav.

Som arbeidsgiver må du sende inntektsmelding, og oppgi hvilke dager det bes om refusjon for.

Når Nav mottar inntektsopplysningene kan arbeidsgiver får refundert penger i opptil tre måneder bakover i tid, regnet fra måneden før Nav mottok inntektsopplysningene.

Arbeidstaker kan ha rett til flere omsorgsdager

Arbeidstakeren kan sende søknad om omsorgsdager til Nav dersom han eller hun er alene om omsorgen til barnet, eller har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år. Det gjelder også når den andre forelderen ikke er i stand til å ta seg av barnet i en periode på seks måneder eller mer.

Selvstendig næringsdrivende som er hjemme med sykt barn

Selvstendig næringsdrivende har rett til penger fra Nav fra den ellevte dagen de er hjemme med sykt barn. Da kreves det at de leverer legeerklæring for barnet eller barnepasseren.

 

Share