Hopp til hovedinnhold
Blogg
Saklig grunn for oppsigelse

Hva er saklig grunn for oppsigelse?

Oppsigelser på arbeidsplassen er aldri enkelt, hverken for den ansatte som sies opp eller for arbeidsgiveren. Dersom du som arbeidsgiver er nødt til å si opp en ansatt er det ekstremt viktig at du følger lovbestemmelsene om hvordan oppsigelser skal foregå. 
Et av kravene i arbeidsmiljøloven er at det må finnes saklig grunn til at arbeidstakeren sies opp. Men hva betyr egentlig saklig grunn for oppsigelse? Her er gjennomgang av det viktigste du bør vite om.

 

NB: Denne artikkelen om kravene for oppsigelse er ikke uttømmende, dersom du er arbeidsgiver og trenger juridisk veiledning om hvordan du foretar oppsigelser bør du få hjelp av en HR-faglig ekspert. Les om hvilke HR-tjenester vi kan tilby deg her

Oppsigelser må være saklig begrunnet

Arbeidsmiljøloven § 15 setter tydelige krav til at oppsigelser av arbeidstakere må skje med saklig grunn.

Saklig grunnlag kan innebære:

  • forhold hos virksomheten eller arbeidsgiveren 
  • forhold ved den ansatte. 

Dersom det ikke foreligger saklig grunn er ikke oppsigelsen gyldig. 

Oppsigelse på grunn av forhold ved virksomheten

Driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak er som regel det som ligger til grunn når man foretar oppsigelser på grunn av forhold ved virksomheten. 

I disse tilfellene er det to helt sentrale ting arbeidsgiver må huske på:

  • Du må ha dokumentasjon på at du har gjort en grundig bedriftsøkonomisk vurdering, og at nedbemanning vil gi en rasjonaliseringsgevinst
  • Du må kunne vise til at alternative muligheter for den ansatte er vurdert før oppsigelse

Virksomheten må dokumentere at det finnes grunner til at dere er nødt til å redusere driften eller rasjonalisere. Samtidig må du som arbeidsgiver også kunne vise til at dere har forsøkt å finne andre muligheter enn oppsigelse av ansatte. Dette kan for eksempel være å tilby den ansatte annet passende arbeid i bedriften, eller å vurdere muligheten for permittering.  

Dersom det finnes slike alternative muligheter for den ansatte har ikke arbeidsgiver saklig grunn for oppsigelse. 

Ifølge loven skal det også tas en avveining mellom virksomheten behov og ulempene oppsigelsen vil ha for arbeidstakeren.

Oppsigelse på grunn av forhold ved arbeidstakeren

I noen tilfeller vil det være saklige grunner ved arbeidstakerens oppførsel eller egenskaper som kan gi grunnlag for oppsigelse. 

Dette er eksempler på forhold ved arbeidstakeren som kan gi grunn for oppsigelse:

  • Ulovlig fravær fra arbeidet
  • Alvorlige brudd på arbeidstakerens plikter
  • Manglende dyktighet til å utføre jobben
  • Manglende vilje til å følge lederens anvisninger
  • Beruselse på jobb
  • Manglende lojalitet eller økonomiske misligheter

Oppfølging av arbeidstaker og dokumentasjon av arbeidsforholdene kreves ved oppsigelser

Dersom arbeidsgiveren har saklige grunner til å si opp en ansatt kreves det at arbeidsgiveren følger opp den ansatte og dokumenterer prosessen.

Her er det visse regelverk og formkrav som gjør seg gjeldende for hvordan arbeidsgiver må handle. Dersom du trenger hjelp med å få disse rutinene på plass i din bedrift bør du ta kontakt med en HR-ekspert. 

Det er mange ting du som arbeidsgiver må ta hensyn til ved oppsigelser. Accountor kan bistå din bedrift med større eller mindre saker, vi har HR-eksperter som kan hjelpe deg med å sikre at oppsigelser skjer på riktig vis. Les mer om våre HR- og personaltjenester her, eller ta kontakt her for en prat med en HR-rådgiver. 

 

Les mer om hva arbeidsmiljøloven sier om oppsigelser

 

Share