Hopp til hovedinnhold
Blogg
Hva får jeg i fereiepenger

Hva får jeg i feriepenger? Her er svarene på alt du lurer på om feriepenger

"Hvor mye får jeg i feriepenger?" er et spørsmål alle lønnsavdelinger får ofte. Vi gir deg svarene på alt du lurer på om feriepenger i denne artikkelen. 

 

Hva er ferieåret og opptjeningsåret?

Ferieåret og opptjeningsåret følger kalenderårene. Ferieåret er det kalenderåret du skal ta ut ferien. Opptjeningsåret er kalenderåret før du skal ta ut ferien.

Har du spørsmål rundt lønn og feriepenger i din bedrift? Accountor har utbredt kompetanse på lønnstjenester. Les om hva vi kan tilby deg her 

Når kommer feriepengene?

Feriepengene utbetales vanligvis i juni til arbeidstakere med fast månedslønn. I de fleste norske bedrifter blir alle feriepengene utbetalt i juni, uavhengig av når ferien faktisk tas ut av arbeidstakeren. I måneden man får utbetalt feriepenger betales det normalt ikke lønn.

Hva får jeg i feriepenger?

Feriepengene regnes ut fra hva du tjente i opptjeningsåret, altså året før du har sommerferie. På siste lønnsslipp fra fjoråret kan du se hva du opptjente som feriepengegrunnlag det året. Feriepengene beregnes også ut fra hvor mange dager du har rett på, og hvilken alder du har: Om du har fire ferieuker får du 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Ved fem ferieuker får du 12 prosent.

Arbeidstakere som er over 60 år får henholdsvis 12,5 prosent for fire ferieuker, og 14,3 prosent for fem ferieuker. Les om fordelene ved å bli 60 år her

Er det skatt på feriepengene?

Feriepenger utbetales trekkfritt, så lenge de utbetales i ferieåret. Om feriepengene derimot betales ut i opptjeningsåret må det trekkes skatt. For øvrig er det skatt på feriepenger slik som det er med den vanlige lønnen, men forskuddstrekket fordeles på lønnsutbetalingene resten av året.

Kan jeg ta ut ferie på enkeltdager?

Det er ikke fritt frem for arbeidstaker å ta ut ferie på enkeltdager: Arbeidsgiver kan bestemme at ferien må tas ut i hele uker. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om at ferien tas ut på enkeltdager.

Meld deg på vårt nyhetsbrev 

Når må ferien tas ut?

Så lenge arbeidstakers rett til tre uker sammenhengende ferie ivaretas, kan arbeidsgiver kreve at all ferien tas ut om sommeren.

Arbeidstakere over 60 år har rett på en uke ekstra ferie, og kan velge å ta ut denne når de selv vil.

Hva skjer om jeg ikke tar ut all ferien?

Ifølge loven kan man overføre inntil tolv feriedager fra et ferieår til det neste.

Kan jeg ta ferie om jeg er ny i jobben?

Om du starter i en ny jobb og ikke har tjent opp feriepengegrunnlag fra året før har du likevel rett til å ta ferie, såfremt du ikke har avviklet full ferie hos din tidligere arbeidsgiver. Om du begynner i den nye jobben før 15. august har du rett på tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni til 30. september). Begynner du senere enn 15. august har du krav på minst én uke ferie i det året. Ferien du tar ut hos ny arbeidsgiver er ulønnet, og må dekkes av de feriepengene du tjente opp hos forrige arbeidsgiver.

Om du var arbeidsledig eller student i opptjeningsåret kan ikke din nye arbeidsgiver kreve at du skal ta ut ferie. I ferieloven står det at arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Hele ferieloven kan du lese her

Tags

Share