Hopp til hovedinnhold
Blogg

Hvitvaskingskontroller utført av regnskapsførere: Hva innebærer det?

I kampen mot økonomisk kriminalitet har myndighetene i Norge innført flere tiltak for å forebygge vinningskriminalitet. Et av tiltakene er at de vil gjøre det vanskelig å hvitvaske utbytte.

Mange ulike bransjer vil bidra i det viktige arbeidet med å hindre hvitvasking, blant annet skal regnskapsførere, advokater og eiendomsmeglere hjelpe til. Her er hvordan det henger sammen:

Rapporteringspliktige foretak 

Mange av de aktørene som de kriminelle er avhengige av for å kunne hvitvaske, er pålagt bestemte plikter for å forhindre at de misbrukes til hvitvasking.

Derfor er banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere, advokater, revisorer og regnskapsførere blant noen av de aktørene som er underlagt plikter etter hvitvaskingsloven. Aktører som er underlagt hvitvaskingsloven kalles gjerne for «rapporteringspliktige foretak».

Hvitvaskingskontroller

Som regnskapsførere er vi i Accountor et rapporteringspliktig foretak, og er pliktig å foreta hvitvaskingskontroller av alle kundene våre. Vi gjør grundige vurderinger, og passer på sånn at kundene våre er trygge på at de er tatt godt vare på oss. 

Det er først og fremst viktig at vi gjør et grundig dokumentasjonsarbeid: Informasjon om din identitet, kundeforholdets formål og art, midlenes opprinnelse, reelle rettighetshavere er blant faktorene som blir viktige å dokumentere.

EUs hvitvaskingsdirektiv

Hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften fra 2018 er i all hovedsak basert på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og inneholder en rekke plikter for regnskapsførere. Dette er krav som gjelder utover de krav som følger av regnskapsførerloven med forskrifter og krav til god regnskapsføringsskikk. Disse kravene omhandler dokumentasjon, som nevnt i forrige avsnitt.

Vil du lese mer om regnskapsføreres plikter rundt antihvitvaskingsarbeid?

Du kan lese detaljert informasjon om hvordan regnskapsførere skal bidra i kampen mot hvitvasking hos Finanstilsynet.

Lurer du på noe om hvordan vi hjelper kunder med regnskap, lønn eller HR-arbeid? Ta kontakt med oss for en prat, eller finn ditt nærmeste Accountor-kontor her.

Share