Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Skattlegging av naturalytelser

Hvordan skattlegges naturalytelser? Her er noen klargjøringer av reglene

Når arbeidstakere får rabatter og andre goder fra arbeidsgiver må de i mange tilfeller skatte av det.
Skattleggingen av naturalytelser fikk strengere regler i år, og det har brakt med seg en del forvirring. Skatteetaten har nå kommet med noen klargjøringer av reglene for naturalytelser – vi gir deg en veiledning her.

 

Først: Hva er naturalytelser?

Naturalytelser i arbeidsforhold er «lønn» som arbeidstakere får – som ikke er penger. Dette er ordninger gjennom jobben som gir den ansatte en privatøkonomisk fordel – som for eksempel personalrabatter, medlemskap på treningssenter og lignende.

Tidligere har det vært mulig for arbeidsgivere å gi store fordeler til ansatte gjennom slike ordninger uten å skatte av det, men i år har Skatteetaten strammet inn reglene. Nå må slike naturalytelser rapporteres, og arbeidstaker må skatte av fordelene.

For å lese mer om reglene som trådte i kraft 1. januar i år – sjekk ut denne artikkelen: Her er de nye reglene for skatt på personalrabatter

Rabatter fra tredjepart som er avtalt av arbeidsgiver er skattepliktig

For at en naturalytelse fra en tredjepart skal være skattepliktig må det være en tydelig tilknytning mellom rabatten og arbeidsforholdet. Om det er en tilstrekkelig tilknytning vurderes for hvert konkrete tilfelle.

Dersom tilbyderen har inngått en avtale med arbeidsgiver er det en tydelig tilknytning, og er følgelig skattepliktig. Dette gjelder også om tilbyderen er en kunde eller leverandør av bedriften.

«Nabolagsrabatter» er som regel ikke skattepliktige

For bedrifter som tilbyr rabatter for ansatte i andre bedrifter i nærområdet vil det som regel ikke være skatteplikt eller rapporteringsplikt. Dette er fordi det normalt er en ensidig rabatt fra den ene bedriften til den andre, og er en avtale som arbeidsgiver kun har videreformidlet til sine ansatte, ikke forhandlet frem.

Må man skatte om man får gull- og sølvmedlemskap hos flyselskaper?

Skatt på bonuspoeng på flyreiser ble mye omtalt da reglene inntraff i år. Fra og med 1. januar må man skatte av bonuspoeng som er opptjent i jobbsammenheng, dersom man bruker poengene til private reiser.

Men hvordan er skattereglene når man oppnår fordeler på grunn av «status» hos flyselskapet, ikke poeng? Et eksempel er at gullmedlemmer hos SAS får gratis tilgang til lounge på flyplassen. Slike fordeler skattlegges ikke, så lenge det ikke brukes bonuspoeng.

Les mer om skatt på bonuspoeng i denne artikkelen: Slik fungerer skatt på bonuspoeng

Varer og tjenester som brukes i jobbsammenheng skattlegges ikke

Noen ganger er reiser og billetter nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver – og da blir det ikke regnet som en naturalytelse. For eksempel kan en teateransatt få dekket en teaterbillett for å se et stykke som er relevant for å forberede en ny oppsetning uten å bli skattlagt.

Skatteetaten nevner også som eksempel at en fotballklubb dekker billett for sin trener til å se en fotballkamp, for å vurdere rekruttering. Dette vurderes som tjenstlig bruk.

Er du i tvil om skattleggingen av naturalytelser, og hvordan det skal rapporteres inn? Ta kontakt med oss i Accountor for å få hjelp til å sikre at alt går riktig for seg.

Rabatter til ansatte som også kan skaffes av gjennom allment tilgjengelige medlemskap er ikke skattepliktig

Dersom en rabatt som gis til ansatte er allment tilgjengelig, for eksempel gjennom medlemskap i OBOS, er ikke rabatten skattepliktig. Den rabatterte prisen regnes da som omsetningsverdien.

Hvis rabatten er høyere enn det man hadde fått gjennom et medlemskap, er den overskytende rabatten skattepliktig.

Forutsetningen er at hvem som helst kan bli medlem, til en lav kontingent, og uavhengig av personlige forhold.   

 

Kilder: SkattetatenSkatteetaten

Share