Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
skatt på bonuspoeng fra flyreiser

Skatt på bonuspoeng fra flyreiser

Som med mange andre ytelser man får gjennom jobben er også bonuspoeng på flyreiser skattepliktige. 

Men hvilke flyreiser må man skatte av, og hvem skal rapportere det inn til myndighetene? Vi forklarer deg reglene i denne artikkelen.

Skill mellom bonuspoeng opptjent på jobb og privat

Først og fremst er det viktig å understreke at det er bonuspoeng som ansatte opptjener på flyreiser i forbindelse med jobb som det skal skattes av. Poeng som opptjenes privat skal ikke rapporteres inn til myndighetene, og kan brukes helt fritt.

Det er også viktig å huske på at det er skattefritt å opptjene bonuspoeng, det er kun bruken av poengene som kan medføre skatteplikt.

Det er imidlertid ikke sånn at det nødvendigvis alltid blir pålagt skatt på bonuspoeng som opptjenes på jobbreiser: Disse poengene kan brukes helt fritt på jobbreiser. Bonuspoeng opptjent på jobbreiser kan altså fritt brukes til å for eksempel bestille nye jobbreiser.

Bruken av bonuspoeng blir skattepliktig når de er opptjent i jobbsammenheng, men brukes privat. For eksempel når arbeidstaker bestiller seg en ferietur med fly for bonuspoeng som er opptjent i jobb.

Arbeidsgivers ansvar

Det er viktig at arbeidsgiver fastsetter regler for de ansatte for bruken av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng. Disse reglene må det informeres tydelig om, for eksempel i personalhåndbøker og på intranett.

Om de ansatte har lov til å bruke bonuspoeng opptjent på jobb til private reiser, er det arbeidstaker selv som må melde inn denne bruken til arbeidsgiver. Arbeidsgiver må videre innberette fordelen som «lønn» til skattemyndighetene.

Ifølge Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, er det arbeidstaker selv som er pliktig å føre opp bruken av bonuspoengene privat på skattemeldingen, hvis fordelen ikke er innberettet av arbeidsgiver.

I statlige bedrifter får ikke de ansatte lov til å bruke bonuspoeng opptjent i jobb på private reiser. Det betyr at den ansatte selv må føre regnskap over hvilke bonuspoeng som er opptjent i jobb, og hvilke som er opptjent privat. Private bedrifter kan også velge å følge denne modellen.

Få gode råd til hvordan du bør sette opp slike ordninger i din bedrift: Accountor hjelper både store og små bedrifter med økonomisk rådgivning. Ta kontakt med oss her for å finne en løsning for din bedrift.

Hvordan beregnes verdien av en bonusreise?

Det er prisen som er allment tilgjengelig i markedet som gjelder, så for flyreiser gjelder det å finne prisen for samme flyreise, kjøpt på samme tidspunkt, om den skulle vært kjøpt uten bonuspoeng. Det er den laveste prisen tilgjengelig som legges til grunn når det beregnes skatt på bonuspoeng.

 

Les mer: Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å legge ut for flybilletter og hotell?

Share