Hopp til hovedinnhold
Blogg
Ikke-avviklet ferie arbeidsgivers plikter

Ikke tatt ut ferie? Dette er arbeidsgivers plikter

Hva skjer om ansatte ikke får tatt ut ferien sin?

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at ansatte tar ut ferien sin, og at de får utbetalt feriepenger. Dersom det ikke skjer, må arbeidsgiver i visse tilfeller betale erstatning. Her er hva det innebærer.

Arbeidstaker plikter å avvikle ferie hvert år

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til å avvikle ferie, uansett om de har opptjent feriepenger eller ikke.

At ansatte skal ta ferie hvert år er ikke bare en rettighet, det er også en plikt fastsatt i ferieloven. Der slås det fast at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får 25 virkedager ferie hvert ferieår, og arbeidstaker plikter å avvikle ferien hvert år.

Unntak fra plikten om å ta ferie

I noen tilfeller kan arbeidstaker få unntak fra plikten om å avvikle ferie:

  • Hvis den ansatte ikke har full opptjening av feriepenger
  • Ved sykdom og foreldrepermisjon er det spesielle regler for ferieavvikling
  • Om arbeidstakeren ikke har feriepenger som dekker lønnsbortfallet under feriefraværet kan han/hun motsette seg å avvikle ferien som ikke dekker lønnsbortfallet. Det er ikke krav om at feriepengene må være opptjent hos samme arbeidsgiver
  • Det kan avtales overføring av inntil tolv feriedager til neste år. Les mer om overføring av ferie her

Arbeidsgiver kan ikke kjøpe ut ferien til de ansatte

Det er ikke lov for arbeidsgivere å gi ansatte økonomisk kompensasjon som erstatning for ferie. Arbeidstaker plikter som nevnt å ta den ferien som er lovbestemt i ferieloven.

Det er kun den lovfestede delen av arbeidstakers ferie (25 virkedager) som omfattes av plikten. Feriedager utenom dette (avtalefestede feriedager) kan kompenseres økonomisk.

Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstaker tar ut ferien sin

Som arbeidsgiver plikter du å sørge for at den ansatte avvikler ferien. Hvis arbeidstaker lar være å avvikle ferien, og det skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker kreve erstatning for økonomiske tap, og velferdstap.

Erstatning av økonomiske tap og velferdstap

Dersom arbeidsgiver er skyld i at den ansatte ikke har avviklet ferie, må arbeidsgiver erstatte tapene til arbeidstaker.

Arbeidsgiver skal erstatte hele det økonomiske tapet til arbeidstaker. Ikke-økonomiske tap skal også erstattes. Erstatningen kommer i tillegg til eventuelle krav på feriepenger den ansatte har.

Vilkår for at arbeidsgiver har erstatningsansvar:

Arbeidsgiver må være årsaken til at arbeidstaker ikke avvikler ferie. Dette står skrevet i ferieloven om når arbeidsgiver har erstatningsansvar: «Når arbeidsgiver forsettlig eller uaktsomt unnlater å sørge for arbeidstaker avvikler ferie i samsvar med ferieloven».

Om arbeidstaker har noe skyld i at ferien ikke er avviklet kan erstatningskravene til arbeidsgiver bli mildere.

Har dere kontroll på lønnsfunksjonen i bedriften din? At lønnen blir riktig og kommer til rett tid er helt essensielt. Les om hvordan vi i Accountor kan hjelpe deg med lønnstjenester. Ta kontakt med oss i dag for å få et uforpliktende tilbud

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud

Share