Hopp til hovedinnhold
Blogg

Overføre feriedager til neste år? Her er reglene

Overføre feriedager til neste år
Om du ikke fikk tatt ut alle feriedagene dine i år kan du ha rett til å få overført noen av dem til neste år. 

Men hvor mange feriedager er det lov til å overføre?

Det avhenger av avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og eventuelle tariffavtaler i bransjen din. Dersom arbeidsgiveren ønsker at all ferie skal avvikles i ferieåret kan de som hovedregel kreve dette. Hvis det ikke er mulig å avvikle ferie i ferieåret (for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon – les mer om det under), kan ikke arbeidsgiver nekte overføring av ferie, da skjer den automatisk.

Her er reglene du bør kjenne til for overføring av ferie til 2022.

Hvor mye ferie har jeg krav på?

Alle arbeidstakere har en lovfestet rett til minst 25 virkedager ferie hvert år, og da regnes lørdager som virkedager.  Man har med andre ord krav på minst fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Hvis man har en jobb der man ikke jobber på lørdager vil det tilsi at man har rett til 21 dager ferie i året.

I år 2000 ble et tariffoppgjør vedtatt, som har gitt mange arbeidstakere en femte ferieuke. Det ble også vedtatt en forhøyet feriepengesats fra 10,2 % til 12 %. Dette er ikke en del av ferieloven, men et lønnsoppgjør. Mange arbeidstakere kan derfor ha krav på ytterligere ferie i samsvar med lønnsoppgjør og tariffoppgjør, og dette er noe man bør undersøke dersom man er usikker på hva som gjelder i bedriften.

Det er viktig at lønnsfunksjonen går riktig for seg i bedriften. Vil du ha hjelp med utbetaling, beregning av feriepenger, skatt og rapportering? Acountors Lønnssenter har løsninger for store og små bedrifter. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Så mange feriedager kan du overføre

Ved å inngå en avtale med arbeidsgiver, fortrinnsvis skriftlig, kan man overføre inntil tolv feriedager til neste år. Dersom man i arbeidsavtalen eller gjennom tariffavtaler har rett til ferie utover ferielovens minstekrav, kan også disse feriedagene overføres til påfølgende ferieår, dersom avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker åpner for det.

Arbeidstakere som er over 60 år eller som fyller 60 år i løpet av ferieåret

Denne gruppen arbeidstakere har krav på en ekstra uke ferie etter ferieloven. Arbeidstaker bestemmer selv når denne ekstraferien tas ut, men man må huske å varsle arbeidsgiver minst to uker i forkant. Denne ekstraferien kan overføres til påfølgende ferieår, avhengig av avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kan man utbetale ferie i stedet for å overføre feriedager?

Det er ikke tillatt å utbetale ferie som ikke er avviklet grunnet sykdom eller foreldrepermisjon. All ferie som er lovbestemt skal avvikles, forutsatt ferieopptjening. Det er kun i de tilfellene hvor arbeidsforholdet opphører at arbeidstaker har rett til utbetaling av feriedager til gode i stedet for å avvikle den.

Brudd på ferieloven

Dersom all ferie ikke avvikles i løpet av ferieåret, og det ikke er inngått avtale om overføring av feriedager til påfølgende år, er dette et brudd på ferieloven. I slike tilfeller vil alle utestående feriedager automatisk overføres til påfølgende år, samtidig som arbeidsgiver risikerer erstatningsansvar overfor arbeidstaker.

 

Les flere artikler om dette temaet: Svarene på det du lurer på om feriepenger

 

 

Kilder: Arbeidstilsynet

Share