Hopp til hovedinnhold
Blogg
Skatteregler for utleie

Leide du ut bolig i 2018? Dette må du huske på i skattemeldingen

Hvis du leide ut hele eller deler av egen bolig i 2018 gjelder det å holde tunga rett i munnen for å holde oversikten over skatteplikt, skattefritak og fradragsrett.
Hva får man egentlig fradrag for på skatten? Her er oversikten du bør ha over skatteregler for utleie av bolig:

 

Leier du ut mindre enn halvparten av egen bolig? Da er utleien skattefri

Ved utleie av mindre enn 50% av egen bolig som du selv bor i, regnet etter utleieverdi, er leieinntektene skattefrie. For at leieinntektene skal være skattefrie må leieforholdet også vare i minst 30 dager eller mer. Ved denne typen utleie har man ikke fradragsrett for eventuelle kostnader.  

Er leieforholdet kortere enn 30 dager havner man inn under reglene for korttidsutleie. Da er inntekten skattepliktig etter reglene vi beskriver her:

Endring i reglene for korttidsutleie fra 2018 

Fra og med 2018 gjelder nye skatteregler for korttidsutleie av egen bolig. Dette inkluderer blant annet utleie gjennom Airbnb.

Dersom man leier ut egen bolig, hele eller deler av boligen, i mindre enn 30 dager av gangen, vil inntekten være skattepliktig over et visst beløp.

Du kan leie ut for opptil 10 000 kroner i året skattefritt. Etter dette vil 85 % av inntektene være skattepliktig inntekt, og skattlegges med en skattesats på 23 %. 

Eksempel på skatteberegning for korttidsutleie

Hvis du for eksempel leide ut boligen på Airbnb for totalt 22 000 kroner i 2018, vil 12 000 av det beløpet ha skatteplikt. 85 % av 12 000 kr er 10 200 kr, og skattesatsen er 23 % av dette beløpet. Du må da skatte 2 346 kroner.

Tillegg i leieinntekten for enkle tilleggstjenester knyttet til utleien, slik som strømbruk og utvask, behandles som en del av leieinntekten. Man får imidlertid ikke fradrag for kostnader knyttet til utleien selv om deler av leieinntekten er skattepliktig.  

For utleie av fritidseiendom er det ingen endringer, og de vanlige reglene for gjelder. Her kan du lese mer om skattereglene for utleie av fritidseiendom

Inntekt fra bolig eller hytte som du selv ikke bor i eller bruker  

Det er ingen særskilte regler om korttidsutleie av boliger du ikke selv bor i, men leieinntekten er skattepliktig fra første krone. 

Man kan få skattefradrag for kostnader knyttet til slik utleie. Skattefradragene får man kun for de kostnadene som er relatert til utleieperiodens lengde. 

Disse kostnadene kan du få fradrag for: 

  • Vedlikehold, med enkelte begrensninger 
  • Kommunale avgifter 
  • Forsikringer 
  • Eiendomsskatt 
  • Festeavgift 
  • Kostnader til strøm, oppvarming og renhold  

Når det gjelder vedlikeholdskostnader må man skille dem fra påkostninger. Ved skattepliktig utleie får man kun fradrag for vedlikeholdskostnader knyttet til kostnader for å sette boligen tilbake i den stand den tidligere har vært i. Påkostninger er derimot kostnader som brukes til å få boligen i en bedre eller annen stand den har vært tidligere, slik som tilbygg og modernisering.  

Vedlikeholdskostnader man kan få fradrag for 

  • Maling av huset 
  • Utskifting av gulv, panel på vegger eller vindu til samme standard som tidligere 
  • Sliping av parkett 
  • Bytte varmtvannsbereder med tilsvarende størrelse 

Det første utleieåret er det imidlertid begrensninger i fradragsretten for vedlikeholdskostnader. Dersom man leier ut boligen i mindre enn seks måneder det første året, får du ikke fradrag for vedlikeholdskostnader. Har du leid ut boligen i mer enn seks måneder det første året, får du fradrag for vedlikeholdskostnader på inntil 10.000 kroner, i henhold til skatteregler for utleie.

Må man sende inn dokumentasjon på fradragene?  

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon for fradragene i skattemeldingen ved skattepliktig utleie, men dersom Skatteetaten eller det lokale skattekontoret forespør dokumentasjon, skal du kunne dokumentere kostnadene du krever fradrag for.  

Vil du ha hjelp med skatterapporteringen for din bedrift? Ta kontakt med oss i Accountor, vi sørger for at alt går riktig og effektiv for seg.

 

Kilder: Skatteetaten – leie ut egen boligSkatteetaten – kortidsutleieSkatteetaten – fradrag

Share