Hopp til hovedinnhold
Blogg
Levere årsoppgjør frister

Har du årsoppgjøret for virksomheten under kontroll? Her det du må vite

Bedrifter som er regnskapspliktige må levere inn årsoppgjør. På grunn av situasjonen rundt koronaviruset har regjeringen foreslått å utsette fristen med to måneder. Ny frist for årsregnskap er 31. august 2020. Lovforslaget forventes å bli vedtatt i Stortinget innen 19. juni, og er foreløpig til gjennomgang. 
 
Her er det du må vite om årsoppgjøret.

 

Hva må bedriften levere inn i årsoppgjøret?

Årsoppgjøret inneholder bedriftens offisielle årsregnskap, inkludert noter og årsberetning fra styret. Årsoppgjøret er omfattende, og skal gi en oversikt over den økonomiske situasjonen fra regnskapsåret som har gått.

Selvangivelse, næringsoppgave og andre ligningsdokumenter er også en del av årsoppgjøret.

Om firmaet ditt er regnskapspliktig må du sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, i tillegg til skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten. Det offisielle årsregnskapet for regnskapspliktige leveres inn til Brønnøysundregistrene på Altinn.

Har ditt foretak regnskapsplikt?  

Dersom du tilhører én av disse kategoriene må din bedrift levere årsregnskap: 

  • Alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap
  • Ansvarlige selskap og andre deltakerlignende selskap som har mer enn fem millioner i salgsinntekt, mer enn fem årsverk, eller mer enn fem deltakere
  • Foreninger og samvirkeforetak med mer enn to millioner i salgsinntekt

Se regnskapsloven §1-2 for en fullstendig oversikt over hvilke virksomheter som har regnskapsplikt.

Virksomheter som er revisjonspliktige må også levere inn revisjonsberetning. Les om hvilke bedrifter som har revisjonsplikt her. 

Når må man levere årsoppgjør?

Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. Det vil si at 30. juni er siste frist. Det er også den samme fristen som generalforsamlingen har for å behandle årsregnskapet og årsberetningen. 

I 2020 er fristen utsatt på grunn av koronaviruset. Fristen for å levere årsregnskap er 31. august 2020. 

Innsendingen av årsoppgjøret må skje senest en måned etter fastsettingen av årsregnskapet.

Les mer om fristene for årsoppgjøret i 2021

Enkeltpersonforetak må som oftest ikke levere årsoppgjør

Enkeltpersonforetak er ikke pålagt å levere inn årsregnskapet, så lenge de ikke har hatt eiendeler med verdi på over 20 millioner, eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.  

Må du levere årsberetning sammen med årsregnskapet?

Årsberetningen er en slags kommentar til årsregnskapet, som forteller om hvordan det har gått med selskapet i året som har gått.

Selskaper som går under definisjonen “små foretak” er ikke pliktige å levere årsberetning. For å defineres under “små foretak” må bedriften ligge under to av disse tre grensene i regnskapsloven:

  • Salgsinntekter på 70 millioner kroner
  • Balansesum på 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte på 50 årsverk

Før årsberetningen leveres skal den godkjennes av styret i virksomheten.

Få hjelp med regnskapet til din bedrift – og sikre at alt går riktig for seg. Accountor hjelper deg raskt og effektivt, så du kan bruke tiden din på det du er god på. Få et tilbud til din bedrift i dag

Share