Hopp til hovedinnhold
Blogg
Ny lov om dagligvarebransjen og nytt dagligvaretilsyn er på vei

Ny lov om dagligvarebransjen og nytt dagligvaretilsyn

Den nye dagligvareloven skal gjøre forhandlingene og avtalene i dagligvarebransjen ryddigere, og det skal komme forbrukerne til gode.

Dagligvarebransjen har en rekke utfordringer, blant annet en konkurransesituasjon med få aktører og omfattende etableringshinder. 26. april 2019 publiserte regjeringen et forslag til ny lov om dagligvare.

Det skal også opprettes et eget dagligvaretilsyn som skal håndheve den nye loven, en løsning som er inspirert av eksisterende praksis i Storbritannia. Her er hva dette innebærer for bransjen og forbrukerne.

Nytt dagligvaretilsyn  

Formålet med dagligvaretilsynet er å følge opp at bransjen følger den nye loven. I den forbindelse er bransjen oppfordret til å komme med innspill til hvordan tilsynet bør organiseres.

Dette foreslås i den nye loven

  • Loven vil kreve at avtaler som inngås mellom dagligvarekjedene og leverandørene er skriftlige og fullstendige. En av partene kan ikke gjøre ensidige endringer i denne avtalen.  
  • Partene i forhandlinger skal gi informasjonen som kreves for å forstå hva avtalen vil innebære. Dette kan være informasjon om grunnlaget for rabatter og lignende 
  • Forretningshemmeligheter som utveksles i samarbeid skal ikke benyttes som springbrett for lansering av kopiprodukter 
  • Avtaler mellom leverandørene og dagligvarekjedene skal inneholde regler om ansvar for håndtering av svinn og reklamasjon og om oppsigelse og fjerning av varer fra sortiment 
  • Loven vil også uttrykkelig regulere at det er forbudt å bruke forretningsmetoder som skal fremkalle frykt. Et eksempel er trusler om utilbørlig spredning av usann informasjon. 

Les mer om temaet avtaler og forhandlinger: Hvor går skillet mellom kundepleie og korrupsjon

Når er det ventet at loven vil tre i kraft?  

Lovforslaget som nå er lagt frem bygger på en utredning som ble gjennomført i 2013. Fordi det er gått noe tid i mellom forrige høring og fordi det er gjennomført noen tekniske endringer i lovforslaget som nå foreligger, sendes forslaget ut på en forkortet høring. Planen er at endelig lovforslag skal foreligge og presenteres for Stortinget høsten 2019.  

Vil du ha hjelp til regnskapet? Med erfaring fra både store og små bedrifter kan vi gi gode råd for hvordan du effektiviserer driften, og forbedrer likviditeten. Ta kontakt med oss her for å høre hvilke løsninger vi har for din bedrift.

 

Kilde: Regjeringen

Share