Hopp til hovedinnhold
Blogg
Taxi lovendring

Ny taxilov fjerner øvre grense for antall løyver – hva blir konsekvensene for kunder og sjåfører?

En het potet i drosjenæringen har vært det såkalte «frislippet» av drosjeløyver. En fjerning av maksantallet drosjeløyver skal gjøre det lettere å få tildelt løyver for de som vil kjører taxi.

Vil det føre til økt konkurranse i taxinæringen som vil komme kundene til gode, eller vil det skape nye problemer i?  

Etableringshindrene fjernes – fører til økt konkurranse i drosjenæringen 

Regjeringen mener at dagens ordning fungerer dårlig, hvor nye aktører med annen teknologi ikke slipper inn. Nye aktører i taxibransjen er en faktor som kan bidra til å øke konkurransen, ved at noen av dagens hinder for etablering fjernes. Endringene er ifølge regjeringen ment for å bedre taxitilbudet for kundene over hele landet.  

Den mest sentrale endringen: Fjerning av øvre grense for antall løyver 

Løyver tildeles per i dag etter en behovsprøvd ordning, hvor fylkeskommunene har hjemmel for å sette en øvre grense for antall løyver. Med ny taxilov fjernes hindret med antall løyver, og fylkeskommunene vil lettere kunne tildele nye løyver til nye aktører.  

Økte krav til sjåførene, men trenger ikke lenger være tilknyttet en drosjesentral

Av andre lovendringer som er lagt frem er det også foreslått at drosjene ikke lenger trenger å være tilknyttet en drosjesentral. I tillegg blir det færre krav til løyvehaver enn det er i dag, men det vil bli økte krav til sjåførene. Sjåførene vil blant annet ilegges krav til opplæring i førstehjelp.  

Taxiforbundet er uenige – mener at drosjetjenester neppe blir billigere

Ifølge lederen for Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, vil vedtak om ny taxilov ikke løse problemene som har vært i bransjen, og at det såkalte «frislippet» av løyver vil skape en rekke nye problemer for næringen.  

Trevland understreker også at forventningen om at drosjetjenester skal bli billigere enn det er i dag, ikke har noen rot i virkeligheten. Dette begrunner han med at flere små aktører i byene må ta høyere priser for å få det til å gå rundt, og Trevland mener at det bare er færre løyver og mer effektiv drift som kan sikre lavere priser.  

Mange ser antakeligvis til Uber, som har operert med lavere priser her i Norge. Ifølge Trevland har de vunnet markedsandeler med subsidiering av pris og underbetaling av sjåførene.  

Har du taxiforetak, og trenger hjelp med regnskapet? Accountor har lang erfaring med å føre regnskapet effektivt for drosjesjåfører. Ta kontakt med oss her for å høre mer

App blir alternativ til dagens taksameter  

Kravet om taksameter er et etableringshinder som reduserer konkurransen i dagens taximarked. Taksameter har i dag krav til prisberegning som er basert på målinger under drosjeturen, og nå har det blitt utredet alternativer til dagens ordning. 

Det er mest sannsynlig at en app vil erstatte dagens taksameter. Ved at ny teknologi tas i bruk vil det åpne for andre forretningsmodeller, og det kan føre til nye og billigere taxitjenester. Justervesenet, Skatteetaten, Konkurransetilsynet og flere har deltatt i arbeidet med å undersøke alternativ til dagens taksameter.

Les andre artikler: Dette handler den nye dagligvareloven om

 

Kilder: Regjeringen

Share