Hopp til hovedinnhold
Blogg
Her er reglene for hjemmekontor

Nye regler for hjemmekontor

Da koronapandemien brøt ut, var det mange arbeidstakere som måtte snu om på hverdagen. Kontorutstyret ble kjørt hjem og hjemmekontoret ble den nye arbeidsplassen. Men hvilke regler er det som gjelder når arbeidshverdagen plutselig er i sitt eget hjem?

Etter koronarestriksjonene ble opphevet har det kommet nye regler om hva som gjelder på hjemmekontor. Den 18. mars 2022 fastsatte Regjeringen nye forskrifter om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer formelt i kraft fra 1. juli 2022.

Dette er det du trenger å vite:

I dag er arbeid som utføres på hjemmekontor regulert i forskrift i arbeidsmiljøloven. I forskriften kan det gis unntak fra reglene i loven* når det kommer til:

  • Gjennomsnittsberegning
  • Overtid
  • Alminnelig arbeidstid
  • Ikke drive med nattarbeid samt søndagsarbeid

* Dette gjelder dersom det er definert i arbeidsavtalen til den ansatte, siden det ofte er fastsatte reguleringer i bedriften. 

Legger opp til fleksibilitet innenfor lovens rammer 

Det er lagt opp til størst mulig grad av fleksibilitet i bruk av hjemmekontor, men det må være innenfor EU-direktivets rammer og arbeidsmiljølovens fastsatte rammer for total arbeidstid og overtid.  

Hovedformålet er å ivareta de ansatte 

Hovedformålet med forskriften er å sikre at arbeidstakerne ikke pådrar seg helsemessige og sosiale belastninger grunnet overarbeid, og minimalt skille mellom arbeid og fritid. Om forskriften ikke overholdes kan det redusere kvaliteten på daglig hvile og skape lengre arbeidsperioder.

Arbeid mellom 21:00 og 23:00 på hjemmekontor kan avtales skriftlig 

Er det behov for å jobbe over normale arbeidstider, kan arbeidstaker ta initiativ med sin nærmeste leder for å inngå en skriftlig avtale for å utføre arbeid mellom 21:00 og 23:00. Men for at dette skal innføres er det viktig at kravet om daglig hvile overholdes.  

Arbeidsgiver må sikre godt sosialt miljø for de ansatte  - også på hjemmekontor 

Til slutt er det viktig at arbeidsgiver opprettholder det psykososiale miljøet også på hjemmekontor, som en del av kravet om et forsvarlig arbeidsmiljø. Skulle det (igjen) pålegges eller anbefales arbeidstid hjemme fra myndighetene, er det ekstra viktig at arbeidsgiver følger opp de ansatte, viderefører informasjon og drøfter situasjonen.   

Trenger du hjelp med HR-arbeidet? Vi har kompetansen du trenger tilgjengelig, som passer spesielt godt for om bedriften din ikke har en egen HR-avdeling. Ta kontakt med oss for en uforpliktet prat her 

Les mer om HR-tjenestene vi kan tilby deg her

Andre ting som er greit å vite 

Forskriften gjelder ikke om det er snakk om kortvarig, sporadisk eller fjernarbeid. Men hva defineres det som?

Kortvarig arbeid - maks en måned

Kortvarig arbeid defineres som hjemmearbeid som utføres i løpet av en kortere periode. Skulle arbeidstaker være uheldig og ikke har mulighet å komme seg på kontoret for eksempel ved en ulykke og må jobbe hjemme et par uker, vil dette også gå under unntaket. Ved hjemmekontor på en måned eller mer, vil det ikke falle under kortvarig arbeid ifølge forskriften.

Sporadisk arbeid

Sporadisk arbeid definerer departementet som at hjemmearbeidet skjer fra tid til annen, men at det ikke inngår som en fast ordning i arbeidskontrakten. Å være på hjemmekontor et par dager i uken kan inngå i denne definisjonen. Til tross for at en arbeidstaker velger å arbeide hjemme et par timer før en drar på kontoret, vil det enda anses som sporadisk, selv om det skjer jevnlig.

Fjernarbeid

Fjernarbeid er om du jobber på toget på vei til eller fra jobb, på hytta eller på tjenestereiser.

Ønske du å lese forskriftene i sin helhet kan du lese dem her

Tags

Share