Hopp til hovedinnhold
Blogg

Nye økonomiske tiltak – forslag fra regjeringen

Gjennom sommeren har utviklingen i økonomien vært forholdsvis positiv, men er likevel utsatt nå som vi ser lokale smitteutbrudd. Det er fremdeles usikkerhet, og forslag til tiltak er i hovedsak forlengelse og tilpasning av eksisterende ordninger. 

– Krisen er ikke over, men vi er inne i en annen fase enn vi var i vår. Det krever at vi skifter modus i krisehåndteringen. Vi må legge bedre til rette for aktivitet og omstilling, og i større grad se fremover mot de mer langsiktige utfordringene vi går i møte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Her er noen av forslagene:
  • Forlenge permitteringsperioden til 52 uker
  • Ny runde med lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb (oktober, november og desember)
  • Tiltak for å stimulere aktiviteter i kultur, frivillighets- og idrettssektor
  • Kompensasjon i inntektsbortfall i kollektivtransporten
  • Egne tiltak for reiselivet
  • Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer

Flere forslag foreligger, du leser mer om dette på regjeringens sider. 

Tags

Share