Hopp til hovedinnhold
Blogg
Pensjonsordning a-melding

Mangel på info om pensjonsordning i a-melding kan gi tvangsmulkt

Alle arbeidsgivere som har OTP-plikt må melde inn hvilken pensjonsordning virksomheten har avtale med i a-meldingen. Nå risikerer 20 000 arbeidsgivere å bli ilagt tvangsmulkt fordi de ikke har oppgitt pensjonsordning i a-meldingen.

Skatteetaten har informert om at de vil sende ut et informasjonsbrev til arbeidsgivere som har oppgitt i a-meldingen at de har arbeidstakere, opplyser Regnskap Norge. Hvis du mottar dette brevet bør du ta kontakt med regnskapsføreren din.

Dette er kravene til arbeidsgivere i OTP-loven

Loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) stiller disse kravene til arbeidsgivere:

  • Arbeidsgiver plikter å opprette pensjonsavtale for sine arbeidstakere
  • Pensjonsinnretningen arbeidsgiver har avtale med må meldes inn i a-meldingen

Disse foretakene plikter å opprette pensjonsavtale

Hvis foretaket ditt har arbeidstakere og oppfyller ett eller flere av disse kravene plikter du å opprette pensjonsavtale:

  • Det er ansatt minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
  • Det er ansatt minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • Det er ansatt personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Punktene er hentet fra Regnskap Norge

Nye regler om pensjonsordninger fra 1.1.22

1. januar i år trådte nye pensjonsregler i kraft, disse gjelder for alle arbeidsgivere. Du kan lese om det på bloggen vår her.

Om du trenger veiledning rundt reglene for pensjonsordning anbefaler vi å ta kontakt med regnskapsføreren din. Du kan kontakte oss i Accountor ved å sende inn kontaktskjema her.

Share