Hopp til hovedinnhold
Blogg
Legge feriekabalen regler

Ferieplanlegging: husk å starte tidlig

Det er lurt å starte ferieplanleggingen i bedriften tidlig. For at sommerens ferieavvikling skal gå opp for både arbeidsgiver og arbeidstaker er det flere hensyn som må tas. Aller viktigst er det at alt skjer i henhold til lovverket, men ved å planlegge tidlig vill arbeidsgiver lettere kunne innfri dine ønsker og unngå at for mye ferie blir overført til påfølgende år. Vi gir deg oversikt over det du trenger å vite: 

Arbeidsgiver har ansvaret for arbeidstakeres ferie  

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstakere tar ut lovbestemt ferie i løpet av året. De ansatte kan kreve å bli orientert om tidspunktene for ferieavvikling minst to måneder før ferien skal starte. Dersom det er særlige driftsmessige forhold til hinder for å varsle to måneder i forkant kan den tidsrammen fravikes. 

Som arbeidsgiver er man tjent med å følge reglene for ferie: Arbeidsgivere som ikke sørger for at arbeidstakere gis ferie i løpet av året kan nemlig risikere erstatningsplikt overfor arbeidstaker.

Ferieplanleggingen må drøftes sammen med arbeidstakerne i god tid før ferieavviklingen begynner. Det er vanlig praksis at arbeidsgiver gir sine ansatte mulighet til å sette opp ønskede tidspunkt for ferien innen en viss frist. Arbeidsgiver er imidlertid ikke pålagt å etterkomme ønskene.

Allerede i januar bør arbeidsgivere sørge for at feriesaldo per ansatt er ajour:

  • Husk å ta med overførte dager fra i fjor
  • Sjekk at den ekstra ferieuken for ansatte som fyller 60 år eller mer i løpet av året er med (dette forteller vi mer om lengre ned)

Legg opp en plan 

Ferieplanlegging er ikke fort gjort og definitivt ikke en engangsjobb. Den pågår rett og slett hele året. Et godt tips er å at det lages interne rutiner for ditt team, som sørger for at du som arbeidsgiver har god til til å få oversikt over når de ansatte ønsker ferie (og når den avvikles). På den måten unngår du den situasjonen hvor den ansatte må ta ut restferien i jula. Vi har laget et forslag på et ferieplanleggingshjul. Bruk den gjerne og tilpass den etter dine behov. 

Januar Mars April  August  Oktober  Desember 
Oversikt over feriesaldo per ansatt. Dette inkluderer overførte dager fra fjoråret. Ikke glemt den ekstra ferieuken for ansatte over 60 år.  Be ansatte om å legge inn ønskemål for ferien. Fastsette en felles frist.  Feriedatoene har blitt bestemt. Informer de ansatte om ønsket har blitt innvilget (eller ikke).  Lage ny oversikt over feriesaldo og hva som gjenstår per ansatt ut året. Legge en ny frist for de ansatte om nødvendig.  Status kontroll. Oppfordre de ansatte til å ta ut resterende ferie. Skriftlig avtale mellom arbeidtaker og arbeidsgiver om å overføre resterende dager til neste år. 

Retten til minst tre uker sammenhengende ferie

Ifølge ferieloven kan alle arbeidstakere kreve minst tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september - med unntak av de som tiltrer etter 15. august i ferieåret. Arbeidstakere har også lovbestemt rett til ferie på syv virkedager i tillegg til de tre ukene, og kan kreve at disse dagene skal være sammenhengende. 

Ferie som ikke avvikles kan overføres til neste år: Her kan du lese om overføring av ferie

Den femte ferieuken er ikke lovbestemt

Det er også viktig å merke seg at man i tariffavtaler som arbeidstakerne er omfattet av, kan gi arbeidstakere rett til mer ferie enn den lovbestemte ferien. Tariffoppgjøret i 2000/2001 ga mange arbeidstakere en femte ferieuke, som for mange også ga en forhøyet feriepengesats fra 10,2 til 12%. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en del av ferieloven, men som en del av lønnsoppgjøret.  

Få hjelp med lønnsarbeidet i bedriften din – så er du sikret at alt går riktig for seg. Våre dedikerte lønnsteam hjelper både store og små bedrifter. Les om hvordan lønnstjenestene fra Accountor kan gjøre arbeidet ditt enklere.

Ekstra ferieuke for arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året 

Arbeidstakere som har fylt 60 år, eller fyller 60 i løpet av året, år har ifølge ferieloven krav på en ekstra uke ferie. Arbeidstakeren bestemmer selv når den ekstra ferieuken tas ut, men man må som alltid varsle arbeidsgiver i forveien - minimum 2 uker. 

Hva om man ikke blir enig om ferietidspunkt?

Da er det arbeidstaker som har stryingsrett. Men... Stryingsretten kan begrenses av eventuelle individer eller kollektive avtaler. Sjekk opp hva om gjelder for deg. 

Ferie ved fødsels- og omsorgspermisjon 

Arbeidstaker har rett til å avvikle lovbestemt ferie i permisjonstid, men ingen plikt. Dersom ferie avvikles i permisjonstiden vil ferien forskyves tilsvarende lengden på ferien som avvikles i permisjonstiden.  

Trenger du flere arbeidsressurser i bedriften i forbindelse med ferieavvikling eller permisjon? Accountor Rekruttering & Innleie hjelper deg med å finne den rette personen. Les mer om hvordan vi kan få en ny person på plass raskt i din bedrift.

 

 

 

Kilder: AltinnArbeidstilsynet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Share