Hopp til hovedinnhold
Legge feriekabalen regler
Blogg

Ferieplanlegging: Reglene som må følges

Det er lurt å starte ferieplanleggingen i bedriften tidlig. For at sommerens ferieavvikling skal gå opp for både arbeidsgiver og arbeidstaker er det flere hensyn som må tas. Aller viktigst er det at alt skjer i henhold til lovverket.

Hvilke regler må du som arbeidsgiver ta hensyn til når ferien skal planlegges for de ansatte? Her er oversikten:

Arbeidsgiver har ansvaret for arbeidstakeres ferie  

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstakere tar ut lovbestemt ferie i løpet av året. De ansatte kan kreve å bli orientert om tidspunktene for ferieavvikling minst to måneder før ferien skal starte. Dersom det er særlige driftsmessige forhold til hinder for å varsle to måneder i forkant kan den tidsrammen fravikes. 

Som arbeidsgiver er man tjent med å følge reglene for ferie: Arbeidsgivere som ikke sørger for at arbeidstakere gis ferie i løpet av året kan nemlig risikere erstatningsplikt overfor arbeidstaker.

Ferieplanleggingen må drøftes sammen med arbeidstakerne i god tid før ferieavviklingen begynner. Det er vanlig praksis at arbeidsgiver gir sine ansatte mulighet til å sette opp ønskede tidspunkt for ferien innen en viss frist. Arbeidsgiver er imidlertid ikke pålagt å etterkomme ønskene.

Retten til minst tre uker sammenhengende ferie

Ifølge ferieloven kan alle arbeidstakere kreve minst tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om når de tre ukene skal avvikles, er det arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal tas.

Arbeidstakere har også lovbestemt rett til ferie på syv virkedager i tillegg til de tre ukene, og kan kreve at disse dagene skal være sammenhengende. 

Ferie som ikke avvikles kan overføres til neste år: Her kan du lese om overføring av ferie

Den femte ferieuken er ikke lovbestemt

Det er også viktig å merke seg at man i tariffavtaler som arbeidstakerne er omfattet av, kan gi arbeidstakere rett til mer ferie enn den lovbestemte ferien. Tariffoppgjøret i 2000/2001 ga mange arbeidstakere en femte ferieuke, som for mange også ga en forhøyet feriepengesats fra 10,2 til 12%. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en del av ferieloven, men som en del av lønnsoppgjøret.  

Få hjelp med lønnsarbeidet i bedriften din – så er du sikret at alt går riktig for seg. Våre dedikerte lønnsteam hjelper både store og små bedrifter. Les om hvordan lønnstjenestene fra Accountor kan gjøre arbeidet ditt enklere.

Ekstra ferieuke for arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året 

Arbeidstakere som har fylt 60 år, eller fyller 60 i løpet av året, år har ifølge ferieloven krav på en ekstra uke ferie. Arbeidstakeren bestemmer selv når den ekstra ferieuken tas ut, men man må som alltid varsle arbeidsgiver i forveien. 

Ferie ved fødsels- og omsorgspermisjon 

Arbeidstaker har rett til å avvikle lovbestemt ferie i permisjonstid, men ingen plikt. Dersom ferie avvikles i permisjonstiden vil ferien forskyves tilsvarende lengden på ferien som avvikles i permisjonstiden.  

Trenger du flere arbeidsressurser i bedriften i forbindelse med ferieavvikling eller permisjon? Accountor Rekruttering & Innleie hjelper deg med å finne den rette personen. Les mer om hvordan vi kan få en ny person på plass raskt i din bedrift.

 

Kilder: AltinnArbeidstilsynet

Share