Hopp til hovedinnhold
Blogg
Prøvetid i ansettelsesforhold

Prøvetiden i ansettelsesforhold – her er arbeidsgivers viktigste punkter

Nyansettelser innebærer plikter for begge parter, særlig når det gjelder prøvetiden.

Tiden etter sommeren er for mange bedrifter høysesong for nyansettelser. En nyansettelse er noe av det viktigste man gjør, og det legges mye arbeid i å finne rett kandidat for virksomheten. Her er de mest sentrale elementene du som arbeidsgiver bør tenke på når det kommer til prøvetiden i ansettelsesforhold:

Prøvetiden må avtales skriftlig

Prøvetiden må avtales skriftlig, og kan maksimalt vare i seks måneder. Det vanlige er å avtale prøvetiden i arbeidskontrakten. Dersom den ansatte har vært borte grunnet sykdom eller permisjon i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden med en periode som tilsvarer fraværet.  

Hva er formålet med prøvetiden?

Formålet med prøvetiden er å gi partene anledning til å prøve ut arbeidsforholdet, og gi både arbeidsgiver og arbeidstaker et godt grunnlag for å vurdere om den ansatte passer i stillingen. Det er viktig at arbeidstakeren får en reell sjanse til å prøve seg i stillingen, og får nødvendig opplæring og oppfølging underveis. Slik kan også arbeidstakeren få et godt bilde av om bedriften er riktig arbeidsplass for ham eller henne.

Svakere stillingsvern i prøvetiden

Stillingsvernet for arbeidstaker er noe svakere i prøvetiden, men det er viktig å være klar over at man fortsatt ikke kan si opp noen uten en konkret grunn. Relevante grunner til oppsigelse i prøvetiden kan dreie seg om ansattes tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet. Det finnes ingen konkret grense for hva som skal til for å bli oppsagt i prøveperioden, det må gjøres en helhetlig vurdering av den ansattes egnethet i hvert enkelte tilfelle.

Visste du at Accountor kan hjelpe deg med å rekruttere nye medarbeidere innen økonomi og HR? Enten det er hele rekrutteringsprosessen eller sluttvurdering og testing av kandidater – Accountor Rekruttering & Innleie har lang erfaring med å finne de riktige profilene. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat om våre rekrutteringstjenester. 

Oppsigelsestid i prøvetiden

Partene kan fritt avtale oppsigelsestid, men lovens hovedregel er at oppsigelse skal meddeles med 14 dagers varsel, oppsigelsesfristen er altså kortere i prøvetiden. Likevel fordrer en oppsigelse i prøvetiden i ansettelsesforhold at arbeidsgiver har gitt nødvendig og tilstrekkelig opplæring og rettledning underveis.   

Dokumentér prøvetiden godt!

Oppsigelser har i mang et tilfelle havnet for domstolen, og det er derfor viktig at du som arbeidsgiver har opptrådt ryddig og har dokumentert de ulike forholdene. Domstolen vil i avgjørelsen av om en prøvetidsansatt er oppsagt rettmessig kreve bevis for at arbeidstaker har fått tilstrekkelig opplæring, og at vedkommende har fått utvetydig tilbakemelding og nødvendig veiledning for å forbedre sin prestasjon.  

Hva skjer ved utløpet av prøvetiden?

Ved utløp av prøvetiden har arbeidstaker et sterkere stillingsvern, noe som innebærer at det kreves vesentlig mer for å bli sagt opp. Det er derfor fordelaktig for mange virksomheter å avdekke eventuell manglende tilpasning, pålitelighet eller dyktighet i prøvetiden av arbeidsforholdet.  

Les mer: Reglene for bruk av tilkallingsvikarer i bedriften

Vil du ha hjelp med regnskapet? Accountor har kontorer over hele Norge, og tilbyr skybaserte løsninger for både store og små bedrifter. Ta kontakt med oss her for å få et tilbud tilpasset din virksomhet. 

 

Kilder: VirkeArbeidsrettsadvokater

Share