Hopp til hovedinnhold
Blogg
Arbeidstid i påsken

Reglene for arbeidstid i påsken

Hva er reglene for arbeidstid og lønn på helligdagene i påsken? Er man pliktig å arbeide dagene rundt påske?

Vi gir deg svarene her.

 

Arbeidstid i påsken: Kun for de jobbene der «arbeidets art gjør det nødvendig»

Helligdagene i påsken starter skjærtorsdag, som i år faller på torsdag 6. april. Det er altså torsdag, fredag, søndag og mandag som er røde dager.

Lørdagen –  påskeaften – er ingen rød dag, men arbeidsmiljøloven slår fast at man skal ha arbeidsfri fra klokken 15. Arbeid etter dette tidspunktet anses som søndagsarbeid.

På helligdagene er det kun tillatt med arbeidstid i påsken for jobber der «arbeidets art gjør det nødvendig». Dette er for eksempel yrker innenfor helse og omsorg, transport eller restaurantbransjen.
 

Onsdagen før påske: Halv dag?

Det er ingen regler i arbeidsmiljøloven om at onsdagen før skjærtorsdag er halv dag, men dette et gode som praktiseres på mange arbeidsplasser.

Imidlertid er det slik at man har rett på arbeidsfri fra kl. 18 den onsdagen, fordi påfølgende dag er en helligdag. Hvis arbeidet skjer etter kl. 18 må det oppfylle vilkårene for søndagsarbeid, slik som på helligdagene.
 

Butikkene er åpne på påskeaften

Lørdagen i påsken er ikke en helligdag, og butikkene holder derfor åpent. De fleste butikker stenger imidlertid tidligere enn vanlig.

Les mer om regler for arbeidstid og ferie: Slik legger du feriekabalen i bedriften
 

Lønn i påsken er avtalebestemt – ikke lovbestemt

Det er kun på to av de røde dagene i året at arbeidstakere har lovbestemt rett på lønn selv om virksomheten holder stengt. Det er 1. og 17. mai.

I påsken må arbeidstaker som ikke har fast månedslønn ha en avtale med arbeidsgiver for å få betalt. Det kan for eksempel være en tariffavtale, eller en annen bedriftsintern avtale.
 

Arbeidstakere som har månedslønn blir ikke trukket for fridagene i påsken, selv uten tariffavtale

Har du full kontroll på lønnsutbetalingen i bedriften? Det er mange gode grunner til å outsource lønn: Du sparer tid, og er sikker på at alt går riktig for seg. Les mer om fordelene med å sette ut lønnskjøringen til lønnspesialister.

 

Se oversikt over alle helligdagene i 2023 her

Share