Hopp til hovedinnhold
Arbeidstid i påsken
Blogg

Reglene for arbeidstid i påsken

Nå er påsken rett rundt hjørnet, og mange lurer på hvordan reglene for arbeidstid og lønn er på helligdagene, og på dagene rundt.  

 

Arbeidstid i påsken: Kun for de jobbene der «arbeidets art gjør det nødvendig»

Helligdagene i påsken starter skjærtorsdag, som i år faller på torsdag 18. april. Det er altså torsdag, fredag, søndag og mandag som er røde dager.

Lørdagen –  påskeaften – er ingen rød dag, men arbeidsmiljøloven slår fast at man skal ha arbeidsfri fra klokken 15. Arbeid etter dette tidspunktet anses som søndagsarbeid.

På helligdagene er det kun tillatt med arbeidstid i påsken for jobber der «arbeidets art gjør det nødvendig». Dette er for eksempel yrker innenfor helse og omsorg, transport eller restaurantbransjen.

Mandag 15. april og tirsdag 16. april er helt ordinære arbeidsdager.

Onsdagen før påske: Halv dag?

Det er ingen regler i arbeidsmiljøloven om at onsdagen før skjærtorsdag er halv dag, men dette et gode som praktiseres på mange arbeidsplasser.

Imidlertid er det slik at man har rett på arbeidsfri fra kl. 18 den onsdagen, fordi påfølgende dag er en helligdag. Hvis arbeidet skjer etter kl 18 må det oppfylle vilkårene for søndagsarbeid, slik som på helligdagene.

Butikkene er åpne på påskeaften

Lørdagen i påsken er ikke en helligdag, og butikkene holder derfor åpent. De fleste butikker stenger imidlertid tidligere enn vanlig.

Les mer om regler for arbeidstid og ferie: Slik legger du feriekabalen i bedriften

Lønn i påsken er avtalebestemt – ikke lovbestemt

Det er kun på to av de røde dagene i året at arbeidstakere har lovbestemt rett på lønn selv om virksomheten holder stengt. Det er 1. og 17. mai.

I påsken må arbeidstaker som ikke har fast månedslønn ha en avtale med arbeidsgiver for å få betalt. Det kan for eksempel være en tariffavtale, eller en annen bedriftsintern avtale.

Arbeidstakere som har månedslønn blir ikke trukket for fridagene i påsken, selv uten tariffavtale.

Har du full kontroll på lønnsutbetalingen i bedriften? Det er mange gode grunner til å outsource lønn: Du sparer tid, og er sikker på at alt går riktig for seg. Les mer om fordelene med å sette ut lønnskjøringen til lønnspesialister.

Her er en oversikt over de resterende helligdagene i 2019:

Søndag 14. april: Palmesøndag
Torsdag 18. april: Skjærtorsdag
Fredag 19. april: Langfredag
Søndag 21. april: 1. påskedag
Mandag 22. april: 2. påskedag
Onsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag
Fredag 17. mai: Grunnlovsdag
Torsdag 30. mai: Kristi Himmelfartsdag
Søndag 9. juni: 1. pinsedag
Mandag 10. juni: 2. pinsedag
Onsdag 25. desember: 1. juledag
Torsdag 26. desember: 2. juledag

Listen er hentet fra Norsk Kalender.

Share