Hopp til hovedinnhold
Blogg
Stønadsperioden for foreldrepenger tredeles

Reglene for foreldrepengeperioden endres fra 1. juli

1. juli trådde det nye lovendringer i kraft for foreldrepenger: Stønadsperioden skal nå deles i tre like deler. Den samlede stønadsperioden endres ikke.
At stønadsperioden deles i tre like deler betyr at både fedre- og mødrekvoten økes fra ti til 15 uker. Den øvrige perioden, der foreldrene selv kan velge fordelingen, blir da redusert til 16 uker ved 100 % uttak, eller 26 uker ved 80 % uttak.

Reglene for foreldrepenger er som før: Man kan velge om man som foreldre ønsker 80 % eller 100 % dekningsgrad. Fordi lavere dekningsgrad også innebærer mindre utbetaling for far vil det for noen lønne seg å velge kortere foreldrepengeperiode, og heller utvide permisjonstiden med ulønnet permisjon. Les mer om det på Smartepenger.no.

Vurderer du å outsource lønnfunksjonen i din bedrift? Det er viktig at lønnen går riktig for seg, og det er mange fordeler med å sette ut lønnsarbeidet. Les mer om det her.

Foreldrepengeperioden økes for tvillingforeldre

Ved flerlingfødsel eler adopsjon av flere barn samtidig blir foreldrepengeperioden utvidet fra 1. juli. Perioden med foreldrepenger økes fra fem eller syv uker til 17 eller 21 uker ekstra. Om man får 17 eller 21 uker ekstra avhenger av om det er valgt 100 % eller 80 % uttak.

Foreldre som får tre eller flere barn samtidig får 46 eller 56 uker ekstra med foreldrepenger, avhengig av om det er valgt 100 prosent eller 80 prosent uttak.

Hvem har rett til foreldrepenger?

Foreldrepenger utbetales til de som har hatt inntektsgivende arbeid i minst seks av de ti siste månedene før fødselen.

Husk at man bør søke om foreldrepenger i god tid, da må man legge ved dokumentasjon fra lege om at man har passert 26 uker svangerskap. Informasjon om arbeidssituasjonen må også fylles ut.

De som ikke oppfyller disse kravene har rett på «engangsstønad ved fødsel eller adopsjon», så fremt man er medlem av Folketrygden. Engangsstønaden ligger i 2018 på 63 140 kroner, og er skattefri.

Accountor har lang erfaring med å bistå både små og store bedrifter med lønn og regnskap. Ta kontakt med oss her for å finne ditt nærmeste Accountor-kontor.

Vil du lese flere artikler om temaet lønn og HR? Sjekk ut Hva skjer om arbeidstaker blir syk i ferien?

 

Share