Hopp til hovedinnhold
Blogg
Midlertidig ansettelse nye regler

Reglene for midlertidig ansettelse blir strengere

Planlegger du midlertidige ansettelser i virksomheten din? Fra 1. juli blir arbeidstakeres rett til fast ansettelse styrket, dette skjer helt konkret gjennom en endring i arbeidsmiljøloven. Her er det du som arbeidsgiver må vite.

Dette sier arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse

I arbeidsmiljøloven er hovedregelen at arbeidstakere skal ansettes fast. Det finnes imidlertid tilfeller der midlertidig ansettelse likevel kan avtales, omtalt i arbeidsmiljøloven paragraf 14-9 (2):

  • Når arbeidet er av midlertidig karakter
  • Vikariat – når arbeidet er i stedet for en annen eller andre
  • Praksisarbeid
  • Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  • Idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen organisert idrett

Det finnes ett punkt til på listen, som blir fjernet fra 1. juli 2022:

«Midlertidig ansettelse for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker».

Hva betyr lovendringen for din virksomhet?

Fra 1. juli må midlertidige ansettelser i virksomheten din oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) a-e – som listet opp i avsnittet over.

Om du har inngått avtaler før 1. juli 2022 vil de kunne løpe videre ut den perioden som er avtalt.

Du kan ikke inngå avtaler om midlertidig ansettelse dersom arbeidsforholdet ikke oppfyller lovkravene. Da må du enten ansette personen fast, eller la være å ansette.

Alternative løsninger for midlertidig ansettelse

Dersom fast ansettelse ikke er aktuelt kan virksomheten din vurdere å få arbeidet utført gjennom kjøp av tjenester fra andre virksomheter. For eksempel et vikarbyrå. Her kan du lese vår guide til hvordan du velger riktig rekrutterings- eller vikarbyrå

Et annet alternativ er at ansatte i virksomheten jobber overtid. Pass i så fall på å overholde reglene for overtidsarbeid.

Få hjelp med rekruttering av ansettelser til faste eller midlertidige stillinger

Trenger du hjelp med å rekruttere ansatte til faste eller midlertidige roller? Å få riktig person på plass er en tidkrevende prosess, og det er viktig at det skjer på riktig måte. Ved å samarbeide med et rekrutteringsbyrå sørger du for at alt går riktig for seg. Accountor People & Business Services hjelper virksomheter over hele Norge med å finne nøkkelpersoner til roller innen økonomi, ledelse og HR. Les om hvordan de kan hjelpe deg her

Share