Hopp til hovedinnhold
Blogg

Enklere regler for å utsette foreldrepenger

Nå blir reglene for å utsette foreldrepenger mer fleksible. Alle foreldre får nå fritt utsette foreldrepengene, inntil barna fyller tre år. Lovendringen gjelder for barn født etter 1. oktober 2021.

Tidligere var kravet i folketrygdloven at periodene med foreldrepenger måtte være sammenhengende. Nå kan man velge selv om man vil utsette foreldrepengene.

Far/medmor må ikke lenger søke foreldrepenger senest dagen før mor har hatt sin siste dag med foreldrepenger, og det betyr at den såkalte «fedrekvotefellen» forsvinner.

Utsette foreldrepenger har blitt enklere

Perioden rett før og rett etter fødsel er fortsatt fast

Det er fortsatt krav om at mor må starte uttaket av foreldrepenger senest tre uker før termin, og ta ut mødrekvote minst seks uker etter fødsel.

Unntak for denne regelen er om mor er syk, og er innlagt på helseinstitusjon eller er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet.

Foreldrepengene må tas ut før det kommer et barn til

Foreldrepengene opphører når perioden med foreldrepenger for et nytt barn starter. Da vil dager med foreldrepenger som ikke er tatt ut før en ny foreldrepengepeiode starter gå tapt. Dette gjelder også fedrekvoten.

Deltidsansatte og studenter kan også utsette foreldrepenger

Tidligere har det bare vært fulltidsansatte som kunne utsette foreldrepengene. I de nye reglene kan også deltidsansatte, studenter og andre få samme mulighet.

Ansatt og arbeidgiver må fortsatt være enige om oppdeling av foreldrepermisjonen

Arbeidsmiljøloven er ikke endret, og det betyr at arbeidgiveren og arbeidstakeren må være enige om eventuell oppstykking av foreldrepermisjonen. Den ansatte har ikke krav på å stykke opp permisjonen i flere deler eller arbeide delvis i permisjonen dersom det er til vesentlig ulempe for arbeidsgiveren.

 

Share