Hopp til hovedinnhold
Blogg
Velge revisor

Revisjonsplikten: Dette bør du vurdere når du skal velge revisor

Det er flere forhold enn prisen man bør vurdere når man bestemmer seg for revisor.
Mange selskaper kan være godt tjent med å bruke mer tid på valg av revisor, enn det de gjør i dag. Her er tre forhold du bør ta i betraktning når du skal velge revisor:

Må jeg ha en revisor?

Før vi går gjennom hvordan du gjør et valg av revisor, bør du sjekke om bedriften er revisjonspliktig.

Revisorer kontrollerer regnskapet til bedrifter, og hjelper dem med å sikre at den finansielle informasjonen, hovedsakelig årsregnskapet, ikke er villedende. Årsregnskapet brukes som beslutningsgrunnlag for eiere, markedet og andre interessenter, så det er viktig at informasjonen er korrekt.

Om ditt selskap har plikt til å ha revisor avhenger av blant annet selskapsform og størrelsen på selskapet.

For aksjeselskaper gjelder disse grensene for revisjonsplikt:

  • Driftsinntektene er minst seks millioner kroner
  • Balansesummen er minst 23 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er ti årsverk eller mer

Les mer om grensene for andre selskapsformer på Altinn.

Trenger du hjelp med årsoppgjøret? Accountor har regnskapskontorer over hele landet, som er klare til å hjelpe deg med det du ikke vil gjøre selv i regnskapet. Ta kontakt for å høre hva vi kan gjøre for ditt selskap.

Revisorens personlige egenskaper: Profesjonalitet og evne til samarbeid

Når et revisjonsonspliktig firma skal benytte seg av revisjon må man forholde seg til en revisor, og eventuelle revisjonsmedarbeidere. Det er viktig at man velger en revisjonspartner man har tillit til,  som samtidig opptrer objektiv i arbeidet sitt.

Loven krever at revisor er profesjonell og objektiv i sitt arbeid, og man må derfor forvente at revisor har en profesjonell holdning i sitt arbeid og relasjon med selskapet. Det er for eksempel svært sjelden at revisoren deltar på firmaets julebord eller firmaturer, selv om man samarbeider tett med personen i perioder.

Kommunikasjon – tilbakemeldinger fra revisor må komme på rett måte og til rett tid

Kommunikasjon er sentralt i alle relasjoner, også med revisor. Revisor bør i sin kommunikasjon med deg som kunde være åpen om hva du kan forvente av arbeidet. Videre er revisors rolle å sikre at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, og man kan derfor komme i situasjoner hvor revisor kommer med utfordrende tilbakemeldinger. At valgte revisor evner å kommunisere dette på rett måte og til rett tid, er derfor viktig for alle parter.

Industrispesifikk kompetanse er noen ganger viktig i valg av revisor

Flere revisjonsselskap er spesialister innen ulike industrier og bransjer. En slik kompetanse fører ofte til at revisjonen er mer effektiv, og er dermed kostnadsbesparende for deg som kunde. Særlig for bransjer med spesiell lovgivning, eksempelvis bank og forsikring, vil det ofte være smart å engasjere en revisor som har erfaring på området.

Les mer: Årsoppgjøret – hva innebærer en fullstendighetserklæring?

 

 

Kilder: AltinnLinkedin

Share