Hopp til hovedinnhold
Blogg
Pensjon selvstendig næringsdrivende

Nå er det enda mer gunstig for selvstendig næringsdrivende å spare til pensjon gjennom bedriften

Som selvstendig næringsdrivende er du selv ansvarlig for å få på plass en pensjonsordning for å sikre deg en komfortabel inntekt når du pensjonerer deg.

Du kan velge mellom å spare privat eller gjennom bedriften – og nå har det faktisk blitt enda mer gunstig å gjøre det sistnevnte: Regjeringen har økt grensen for skattefri sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende til 7 %.

Men – det lønner seg ikke for alle selvstendig næringsdrivende å spare til pensjon gjennom bedriften. Det kommer først og fremst an på inntektsnivået ditt. Her er mulighetene du har for pensjonssparing som selvstendig næringsdrivende:

Innskuddspensjonsordning – lønnsomt for selvstendig næringsdrivende med høy inntekt

Som selvstendig næringsdrivende kan du opprette en innskuddspensjonsordning, på samme måte som at en større bedrift har pensjonsordning for sine ansatte.  

Bedriften din betaler inn et månedlig beløp til en egen pensjonskonto, som sammen med avkastningen utgjør det du får i pensjon når du når pensjonsalder. Ordningen for innskuddspensjon gjelder for selvstendig næringsdrivende som har inntekter på mellom én og tolv ganger grunnbeløpet i folketrygden (G = 96 883 kroner per dags dato).

Grensen for skattefri sparing til pensjon har nå blitt enda et hakk høyere

Fra 2019 kan du spare inntil syv prosent av personinntekten, og få opp til 50 % av sparingen i skattefradrag. Sparebeløpet gir nemlig fradragsrett i både alminnelig inntekt og beregnet personinntekt, det skriver Skattebetalerforeningen.

Du må altså betale mindre i trinnskatten, trygdeavgiften og skatt på alminnelig inntekt.

Innskuddspensjon er ikke det mest lønnsomme valget for alle

Innskuddspensjon lønner seg i hovedregel for de som har inntekt over 7,1 G (ca. 688 000 kr). Dette er fordi man får lavere opptjening i Folketrygden når personinntekten overstiger denne grensen. For lønn under 7,1 G sparer staten 18,1 % av lønnen din til pensjon i folketrygden. For lønn inntil 6 G gir Folketrygden deg en dekning som sikrer deg 66 % av lønnen dersom du blir ufør, det skriver Storebrand.

For de som har lønn over 7,1 G vil også skattefordelen på 7 % ved innskuddspensjon bli høyere dess høyere inntekt man har.

Om man imidlertid har en inntekt på under 7,1 G, vil det som hovedregel være mer gunstig å spare privat, for eksempel gjennom IPS-ordningen.

Få hjelp med regnskapet, og sørg for at skatten går riktig for seg: Ta kontakt med oss i Accountor for å få gode råd om økonomien i ditt selskap.

Privat spareavtale for pensjon er også gunstig

Privat pensjonssparing gjennom IPS ble innført i 2017, og står for individuell pensjonssparing med skattefradrag. Dette er et gunstig alternativ for selvstendig næringsdrivende som har en inntekt på under 7,1 G.

Med IPS kan du spare opptil 40 000 kroner i året, og få skattefradrag på alminnelig inntekt for denne sparingen. Det vil gi en skattefordel på 8 800 kroner (skattesatsen er 22 % i 2019). Pengene du sparer gjennom IPS er fritatt formuesskatt, og passer derfor godt for personer som betaler formuesskatt.

IPS-sparing er mer gunstig enn å spare i fond, men et av vilkårene er at pengene er bundet frem til du pensjonerer deg, tidligst ved fylte 62 år. Pengene skal utbetales over minst ti år, og kan tidligst avsluttes når du er 80 år.

Når du begynner med pensjonsuttakene skattlegges det som alminnelig inntekt, 22 % fra 2019. Du betaler med andre ord ikke skatt av pengene du sparer på nåværende tidspunkt, men skattebetalingen utsettes frem til du begynner å ta ut pengene i pensjonsalderen.

Ta kontakt med oss i Accountor om du lurer på hvilken pensjonsordning som lønner seg for deg som driver egen bedrift.

Les mer: Må man betale feriepenger og pensjon av bonuslønn? Svarene får du her

Share