Hopp til hovedinnhold
Blogg
Arbeidsklær skatteregler

Slik unngår de ansatte å skatte av klær fra arbeidsgiver

Mottar de ansatte i bedriften klær fra arbeidsgiver? Da må de i utgangspunktet skattlegges for det, og arbeidsgiver må rapportere det inn. Men det finnes noen viktige unntak fra regelen – les mer om dem her.

 

Hovedregelen er at ansatte må betale skatt av klær de får fra arbeidsgiver

Klær som ansatte får fra arbeidsgiver er egentlig som lønn å regne. Det betyr at den ansatte må skattlegges for omsetningsverdien av klærne de mottar, inkludert merverdiavgift.

Arbeidsgiver må beregne skattetrekk for dette, betale arbeidsgiveravgift og innrapportere omsetningsverdien av klær gitt til ansatte via a-meldingen.

Unntakene: Disse klærne fra arbeidsgiver er skattefrie  

Dersom man kommer inn under noen av disse unntakene, vil arbeidstaker unngå å måtte betale skatt for mottak av klær fra arbeidsgiver, og arbeidsgiver slipper å foreta skattetrekk, innrapportere omsetningsverdi og beregne arbeidsgiveravgift.  

Det er gitt tre unntak: 

 • Arbeidstøy som er av typen verne- og beskyttelsesklær 
 • Klær som er en del av en uniform 
 • Klær som kommer inn under reglene om skattefri gave  

Verneklær omfatter klær som arbeidsgiver gir til de ansatte på grunn av stor slitasje, smuss eller av hygieniske årsaker, slik som overtrekksfrakker i helsevesenet, kjeledresser og lignende.   

Vurderingen av om klær er en del av uniformen 

Om klær gitt fra arbeidsgiver regnes som en del av en uniform, må vurderes ut fra utformingen, farge og hvor mange av de ansatte som benytter antrekket.

Skattedirektoratet har tidligere konkludert med at arbeidsantrekk som består av jakke, bukse, skjorte og lignende kan regnes som en uniform dersom: 

 • Antrekket skal benyttes i det daglige arbeidet og ved representasjon
 • At antrekket har virksomhetens logo og navn påsydd eller trykket på slik at det ikke kan fjernes   
 • Samtlige ansatte med unntak av kantinemedarbeidere og vaktmester får slikt antrekk 
 • At formålet med arbeidsantrekket er å profilere virksomheten, synliggjøre hvem som jobber i virksomheten og skal gi et enhetlig inntrykk av de ansatte 
 • At antrekket ikke brukes utenfor jobbsammenheng 

Har du kontroll på rapporteringen av skatt til myndighetene, eller skulle du helst brukt tiden din på andre ting? Ta kontakt med oss i Accountor, vi er eksperter på regnskap, og kan finne en løsning som passer for din bedrift.

Når er klær gave fra arbeidsgiver?  

Dersom klær gis som gave må gaven for det første bli gitt som en alminnelig ordning som gjelder alle i bedriften, man kan for eksempel ikke bare gi klær til ledende ansatte i selskapet. Videre må verdien av klærne være innenfor beløpsgrensen for skattefrie gaver, og alle gaver som gis fra arbeidsgiver må samlet sett være under denne beløpsgrensen.  

Som for andre gaver, kan arbeidsgiver i noen spesielle tilfeller gi skattefrie gaver med en større verdi når: 

 • Bedriften har bestått i 25 år eller lengre som er delelig med 25 (slik som 50 eller 75 år) 
 • Når arbeidstaker gifter seg
 • Når arbeidstaker fyller 50 år og hvert tiende år deretter
 • Arbeidstaker som slutter etter ti år som ansatt i bedriften  
 • Når arbeidstaker går av med pensjon  

Beløpsgrensen for slike gaver er 5.000 kroner i 2021.

Les mer: Firmagaver til de ansatte – slik holder du det skattefritt

 

Kilde: Sticos

Share