Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Skattefradrag utleie

Skattefradrag ved utleie: Sjekk om du har krav på disse fradragene

Ved skattepliktig utleie av eiendom, leilighet eller lignende, kan du ha krav på en rekke fradrag.

Hovedregelen er at når utleieinntekten er skattepliktig, så kan du ha rett til fradrag. Det er lurt å sjekke hva du kan ha krav av skattefradrag ved utleie. Her har du oversikten over de mest sentrale skattefradragene.

Kostnader til megler, annonser og visninger

Dersom du benytter megler i forbindelse med utleie, kan honoraret til megler registreres som fradrag. Dette gjelder også annonsering, slik som kostnadene til Finn-annonsen.  

Depositumskonto

Gebyret som betales til banken for å opprette depositumskonto er en kostnad pådratt for å erverve, altså få inn, den skattepliktige leieinntekten, og kan derfor fradragsføres i skattemeldingen.  

Trenger du hjelp med skatt eller annen økonomisk rådgivning? Ta kontakt med oss for å finne en regnskapsfører med spesialkompetanse på din bransje. 

Felleskostnader i sameie og borettslag

Omfatter typisk forsikringspremie, kommunale avgifter, eiendomsskatt og lignende.  Dette kan trekkes fra, men man må være oppmerksom på at felleskostnadene i mange tilfeller også omfatter kostnader som ikke er fradragsberettiget, slik som renter og avdrag for fellesgjeld.  

Strøm og oppvarming

Dersom strøm og oppvarming er inkludert i leien, kan disse trekkes fra leieinntekten.  

Vedlikehold 

Vedlikeholdskostnader er kostnader som bidrar til å bringe boligen tilbake til opprinnelig stand, og omfatter eksempelvis malingsstrøk, utskifting av rør, kledning og lignende. Påkostninger er oppgraderinger til en bedre standard og/eller endring av boligen.  

Vedlikehold er i utgangspunktet fradragsberettiget, mens kostnad til påkostninger ikke kan trekkes fra leieinntekten. Påkostninger kan på den annen side trekkes fra ved senere salg av boligen, og reduserer skattepliktig gevinst.  

Andre avgifter og kostnader

Forsikringer, kommunal avgift og eiendomsskatt knyttet til utleieboligen kan trekkes fra leieinntekten.  

Møbler og innbo

Ved utleie av bolig som du selv har bodd i, og som du senere skal ta i bruk i løpet av en treårsperiode, kan du trekke fra et standardfradrag på 15 % av brutto leieinntekt.  

For annen utleie kan man trekke fra alt av møbler som koster under 15.000 kroner direkte i det året innkjøpet gjennomføres. Møbler som koster 15.000 kroner eller mer kan saldoavskrives med 20 % per år.  

 

Vil du lese mer om skattefradrag ved utleie? Sjekk ut denne artikkelen: Leie ut leilighet til barna? Slik kan du leie ut skattefritt

 

Share