Hopp til hovedinnhold
Skatt på arv og gaver
Blogg
ICT

Skattefrie gaver og forskudd på arv: Reglene du bør vite om

Det er lurt å ha greie på skattemessige konsekvenser av å gi arv og gave. De fleste av oss vet at dette stort sett er skattefritt, særlig etter at arveavgiften ble avskaffet i 2014. Likevel eksisterer det feller man bør unngå slik at det ikke utløses skatt, og at man holder seg innenfor lovens prinsipp om kontinuitet. 

Her er reglene for skattefrie gaver:

Arv og gave på 100.000 kroner må opplyses i skattemeldingen 

Arveavgiften ble avskaffet ved lovendring i 2014, noe som innebærer at arv som mottas etter dette ikke vil være arveavgiftspliktig. Videre har man generelt sett ingen meldeplikt for arv eller gave, men man har plikt til å opplyse i skattemeldingen om mottatt arv og gave på 100.000 kroner eller mer. Dette innebærer ikke at man vil skattlegges eller på annen måte pålegges avgift ved å opplyse om dette i skattemeldingen, dette er en ren informasjonspost til hjelp i forklaring av formuesøkning når økningen ikke kan forklares med økning i skattepliktig inntekt. Skattefrie gaver er skattefrie selv om de må opplyses om.

Les mer: Firmagaver til de ansatte - slik holder du det skattefrittt

Hvordan er reglene for forskudd på arv?

Fordelen med å kunne gi arv på forskudd er at man som giver i større grad kan påvirke hva arven går til og til hvem. Selv om det å gi forskudd i seg selv ikke har skattemessige konsekvenser, kan dette skape splid mellom øvrige arvinger. Det er derfor anbefalt å dokumenteres dette godt, slik at arvelovens bestemmelser om pliktdelsarv overholdes.  

Skattefritt å motta arv eller gave

Skatteloven kapittel 5 understreker at mottak av arv eller gave ikke utløser skatteplikt. Å gi arv eller gave er heller ikke regnet for å være realisasjon etter skattelovens bestemmelser, noe som innebærer at en eventuell gevinst ikke beskattes for giveren. Årsaken til dette er skattelovens §9-7 om kontinuitet, som sier at mottaker trer inn i blant annet givers inngangsverdier og øvrige skattemessige posisjoner. Denne bestemmelsen kommer også til anvendelse ved mottak av formuesobjekter, som omfatter både fysiske og immaterielle objekt, altså eiendeler generelt.  

Har du behov for skattemessig rådgivning for selskapet ditt? Accountor gir deg oversikten du trenger, for å fatte riktige beslutninger. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om bedriften din. 

Ny arvelov i 2021

Ny arvelov trer i kraft ved nyttår 2021. I den nye loven videreføres regelen om at 2/3 av formuen til personen som skal gi bort arv er pliktdelsarv for barna. Endringen er at minstebeløpet for pliktdelsaven oppjusteres fra 1 million kroner til 15 ganger grunnbeløpet (G). I 2020 utgjør det cirka 1.500.000 kroner. 

Loven gir også testator mulighet til å livsarvinger arv i form av bestemte eiendeler, selv om eiendelen er verdt mer enn pliktdelsarven. Det betyr at den som gir bort arven for eksempel kan bestemme at en av livsarvingene skal arve hytta. Forutsetningen for dette er at arvingen er i stand til å betale beløpet som går over deres del av arven til de andre arvingene. 

 

Les mer om temaet skatt: Skatt på bonuspoeng – dette er reglene du må forholde deg til

Kilder: Accountor TrainingDin Side

Share