Hopp til hovedinnhold
Skattefritt julebord
Blogg
ICT

Skattefritt julebord - slik er reglene

Julebord er et skattefritt arrangement for bedriften, og om bedriften din skal arrangere julebord i år er det på tide å begynne å planlegge. På grunn av koronapandemien blir det litt annerledes feiring for mange bedrifter, og det er viktig at alle holder seg innenfor trygge smittevernsrammer. 
Hva er reglene for å avholde julebordet skattefritt? Vi gir deg retningslinjene her.

Tiltak for smittevern kan du lese om på FHI sine sider

Vilkår for skattefritt julebord

Kostnadene for arrangementet må kunne anses som rimelig

Som med andre velferdstiltak i bedrifter må kostnadene til et julebord kunne regnes som rimelig. Det er ikke gitt noen klare rammer fra Skatteetaten for hva det innebærer, men det må ses i sammenheng med hva som er vanlig i arbeidslivet. I norske virksomheter er det per i dag en tradisjon for å bruke relativt mye på slike trivselstiltak. 

Alle må være invitert

Dersom bare noen få utvalgte i bedriften blir invitert til julebordet kvalifiserer det ikke for å være skattefritt. Alle ansatte, eller en betydelig gruppe av de ansatte, må bli invitert. Det kan for eksempel ikke arrangeres julebord for kun daglig leder og ledergruppen.

Skattefritaket inkluderer også deltakelse fra familien til de ansatte innenfor rimelighetens grenser.

Les mer: Julegaver og firmagaver til de ansatte - slik holder du det skattefritt

Julebord for små bedrifter

Velferdstiltak er først og fremst skattefritt i Norge for at bedrifter kan bygge opp om tilhørigheten mellom de ansatte. Driver du enkeltmannsforetak, der det kun er deg selv som er ansatt, gis det derfor ikke skattefradrag for utgiftene når du arrangerer julebord for «alle» ansatte.

For å kunne arrangere julebordet skattefritt i en bedrift som eies av kun én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, må man ha flere ansatte i bedriften uten nær familiemessig tilknytning. De andre ansatte må til sammen utgjøre minst en hel stilling.

Arrangere julebordet utenlands?

I normale tider er det rom for bedrifter å arrangere julebordet utenlands. Når vi nå står midt oppe i en pandemi frarådes alle å gjennomføre reiser utenlands som ikke er strengt nødvendige, og for mange land medfører det karantene å reise. Under har du reglene for skattefritt julebordsarrangement utenlands, men husk at situasjonen i 2020 er annerledes enn andre år, og at man bør vurdere lokalt julebord i år. 

Julebord eller andre tilstelninger som kombineres med hotellovernatting kan regnes som skattefrie velferdstiltak. Begrensningen er opphold på inntil to overnattinger, og det har ingen betydning hvorvidt oppholdet er lagt til helg eller ukedager.

Når julebordet arrangeres utenbys er det den totale kostnaden av julebordet som tas til vurdering når man skal anslå om velferdstiltaket er «rimelig». Både transport, opphold og bevertning legges til grunn i denne beregningen. Man må også anse antall tilstelninger i året under ett når man vurderer om om kostnaden er rimelig. Normalt vil flere enn to velferdsturer med opphold på hotell være skattepliktig. 

Det er lov å arrangere julebordet i utlandet, dersom kostnaden for dette velferdstiltaket ikke overstiger det som er vanlig i arbeidslivet for øvrig for et tilsvarende opphold i Norge.

Vil du ha hjelp med regnskapet og skattereglene i bedriften? Ta kontakt med oss i Accountor for å høre om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift

Tags

Share