Hopp til hovedinnhold
Blogg
Skattefunn søk om midler til forskning og utvikling

Skattefunn: Søk om midler til forskning og utvikling i bedriften din

1. september er fristen for bedrifter å sende inn søknad om Skattefunn. Med Skattefunn kan bedriften din få skattefradrag for en del av kostnadene bedriften har til forskning- og utviklingsprosjekter.
Hva er Skattefunn, og hvordan søker du? Her er det du må vite.

Skattefunn gir bedrifter skattefradrag for kostnader til utviklingsprosjekter

Skattefunn er en ordning som ble innført i 2002, for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsaktivitet i det norske næringslivet.

Bedrifter kan søke om skattefradrag for kostnader de har til forskning- og utviklingsprosjekter. Et slikt prosjekt kan for eksempel være å utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Skattefunn stiller ingen krav til bestemte satsningsfelt eller samarbeidspartnere, og er således en mer fleksibel ordning enn de fleste andre støtteordninger.

Her kan du lese mer om hva Skattefunn er

Søknad om Skattefunn: Vilkårene som må oppfylles

Bedrifter kan få 19 % av prosjektkostnadene som skattefradrag. Maksimalt fradrag er 25 millioner kroner.

Vilkårene for å få støtte til et prosjekt er at prosjektet må

  • Være målrettet og avgrenset
  • Ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter
  • Handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • Være til nytte for bedriften

Hentet fra Forskningsrådets hjemmesider

Dette er noen av prosjektene man ikke kan få støtte til gjennom Skattefunn:

  • Rutinemessige forbedringer
  • Modifisering av varer og tjenester uten at det utvikler ny kunnskap eller erfaring
  • Kvalitetskontrollering og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester
  • Kunde- eller markedsundersøkelser
  • Kompetansetiltak og opplæring i organisasjonen

 

Gunstig for selskap uten skattepliktig inntekt

For å kunne søke om Skattefunn må bedriften din være skattepliktig i Norge, men det er ikke noe krav om at bedriften faktisk betaler skatt.

Dette er altså en gunstig ordning for selskap som ikke har skattepliktig inntekt. De kan få utbetalt det de ikke får utnyttet av Skattefunn-fradraget som en skattefri refusjon av kostnader.  

Endringer i ordningen fra og med 2020

Fra og med 2020 har det kommet endringer i SkatteFunn-ordningen. Blant annet foreslås det å innføre et krav om å levere signerte timelister, og å endre fradragsprosenten til være 19 % for alle selskap.

Vil du ha bedre oversikt over regnskapet? Les mer om hvordan skybaserte regnskapsløsninger gir deg full kontroll på inntekter og utgifter til enhver tid.

Share