Hopp til hovedinnhold
Søk om skatefunn
Blogg

Husk å søke om SkatteFUNN innen 1. september

Driver din bedrift med produktutvikling eller forskning? Da kan du få midler fra Forskningsrådet.

Om din bedrift planlegger å utvikle nye produkter, eller forbedre tjenester dere allerede har kan du få 20 % av prosjektkostnadene trukket fra som skattefradrag. Denne fradragsordningen heter SkatteFUNN, og det er Forskningsrådet som står bak. Temaet for prosjektet står du helt fritt til å velge, så lenge det dreier seg om utvikling eller forskning.

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN er en ordning som bidrar til finansiering når noen skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, når du har et målrettet og avgrenset prosjekt og når bedriften din har nytte av resultatet.

SkatteFUNN-ordningen ble innført i 2002, med et formål om å motivere næringslivet til å satse mer på forskning og utvikling. SkatteFUNN er en rettighetsbasert fradragsordning, hvor alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling kan søke om godkjenning hos Forskningsrådet, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Hvor mye fradrag er det snakk om?

Små og mellomstore bedrifter kan få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, mens større bedrifter kan få 18 % fradrag av prosjektkostnadene.

Vil du ha hjelp med mva-meldingen i din bedrift? Ta kontakt med oss i Accountor, så finner vi en løsning som passer for din bedrift

Hvem kvalifiserer til å søke SkatteFUNN?

Ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen føringer for hva prosjektet gjelder, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset, samt at det handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for egen virksomhet.

Videre må søker være skattepliktig til Norge. Det er ikke krav om at bedriften faktisk betaler skatt, siden bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Frist 1. september!

Forskningsrådet må godkjenne prosjektet for at støtten skal innvilges. Det er mulig å sende søknad året rundt, men de som søker innen 1. september er garantert å få søknaden ferdig behandlet innen utgangen av 2018.

Dersom søknaden sendes etter 1. september, og ikke er ferdig behandlet innen nyttår, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men for påfølgende år.

 

Vil du lese mer om skattefradrag? Sjekk ut disse artiklene: Disse fradragene bør du sjekke i skattemeldingen, Lei ut leilighet skattefritt til barna

Kilder: SkattefunnSkattefunn støtteRSM

Share