Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Kantine skatteregler

Skattereglene for kantiner: Hvordan bør bedriftskantinen organiseres?

Mange bedrifter tilbyr en kantineordning til sine ansatte, men hvordan det organiseres har betydning for skatter og avgifter. Det er forskjell på om det er en ekstern aktør som driver kantinen, eller om bedriften driver kantinen selv.

Når vil velferdstiltak slik som bedriftskantine ikke være skattefritt? 

Selskap som ikke har ansatte, eller selskap med en eller flere ansatte som ikke har arbeidstid og lønn tilsvarende én fullstilling i selskapet, er ikke omfattet av skattefritaket.

Selskap som eies av én person, eller som eies sammen med ektefelle eller samboer, omfattes av skattefritaket dersom selskapet i tillegg har andre ansatte som til sammen utgjør en heltidsstilling, og som ikke har en nær familiemessig tilknytning.

Vilkår for at kantineordningen skal være et skattefritt velferdstiltak
  • Ordningen må være tilgjengelig for alle ansatte, eller en betydelig andel av de ansatte
  • Om de ansatte skal motta støtte til kantineordning kan det ikke være i form av penger. Det må være en naturalytelse som dekker mat og lignende
  • Kantineordningen må regnes som et rimelig tiltak, det vil si at det må regnes som vanlig i arbeidslivet, og verdien den ansatte får av arbeidsgiver gjennom dette bør være av mindre økonomisk verdi

Etter reglene for skattefrie velferdstiltak kan en kantineordning også omfatte selskapets aksjonærer, dersom de arbeider i selskapet. Også deltidsansatte, korttidsansatte og styremedlemmer er omfattet av skattefrie velferdstiltak.  

Skatteregler når arbeidsgiver driver kantinen selv 

Servering og salg av mat og drikke er i utgangspliktig avgiftspliktig, men dette er når virksomheten drives som næring. Kantiner som drives av arbeidsgiver drives som regel ikke som næring, og er derfor ikke avgiftspliktig.

Dersom de ansatte betaler en egenandel for tilgang til kantinen, vil denne ikke tillegges merverdiavgift fordi det ikke regnes som næring. 

Fradrag for merverdiavgift for utgifter til vedlikehold av kantinen

I merverdiavgiftsloven er det en særregel for bedriftskantiner, som angir at arbeidsgiver har rett til fradrag for merverdiavgift for utgifter til oppføring og påkostning av kantinen, også for senere vedlikehold.

Arbeidsgiver vil derimot ikke ha fradragsrett for merverdiavgift til kjøp av mat og drikke som serveres i bedriftskantinen.  

Skattemessig har arbeidsgiver fradragsrett for utgifter til vedlikehold, mens påkostninger og oppføringen av bedriftskantinen må aktiveres og saldoavskrives skattemessig. Kostnader til mat og drikke vil skattemessig være fradragsberettiget når de er pådratt som en del av selskapets inntektsgivende aktivitet og når det er av hensyn til de ansatte.  

Les mer om skatteregler i bedriften: Slik unngår de ansatte å skatte av klær de får fra arbeidsgiver

Skatteregler når eksterne aktører drifter kantinen 

Når en ekstern aktør driver kantinen vil det normalt være næring, og servering og omsetningen av mat og drikke vil være avgiftspliktig omsetning. Den som driver kantinen vil da ha full fradragsrett for sine kostnader i slik virksomhet.  

Subsidiert kantinedrift av arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere ønsker å subsidiere driften av kantinen, slik at de ansatte får et rimeligere lunsjtilbud. Dersom en slik subsidiering anses som betaling for servering av mat og drikke til de ansatte, vil arbeidsgiver ikke ha fradragsrett for merverdiavgiften.  

Skatteetaten har godtatt en praksis hvor det gis et ikke-avgiftspliktig driftstilskudd til den eksterne som driver kantinen, uten at dette anses som avgiftspliktig omsetning. Forutsetningen for dette er at det ikke er ansett som omsetning, men et rent tilskudd, og at dette tilskuddet ikke er knyttet direkte til reduksjon av prisene i kantinen.

Slike tilskudd kan være i form av penger, verdien av å stille lokaler til disposisjon vederlagsfritt og lignende. Altså uten at det ytes en tjeneste tilbake til arbeidsgiveren som har ytt et slikt tilskudd.  

Samtidig er det godtatt at tilskuddet kommer bedriftens ansatte til gode, i form av lavere priser enn det som ellers ha måttet blitt betalt uten et slikt tilskudd. Her må man trå varsomt, da det er en glidende overgang mellom kantinetilskudd og avgiftspliktig omsetning.  

Trenger du veiledning i skattereglene bedriften må forholde seg til? Ta en prat med oss i Accountor, vi passer på at alt går riktig for seg med rapportering til myndighetene.

Tags

Share