Hopp til hovedinnhold
Blogg
bilgodtgjørelse skatteregler

Slik er skattereglene for reiseregninger og bilgodtgjørelse

Sørg for at bilgodtgjørelser løses riktig skattemessig – her er reglene som gjelder.

Når man benytter privat bil i forbindelse med jobb har man som regel rett på bilgodtgjørelse, men hvordan bilgodtgjørelsen gjøres opp kan løses på ulike vis.

De fleste bedrifter betaler ut bilgodtgjørelse i samsvar med satsene fastsatt av Skattedirektoratet, mens andre betaler ut mer enn de faste satsene. Oversikt over de faste satsene i 2021 finner du lenger ned i artikkelen.

Dette må reiseregningen inneholde for å få bilgodtgjørelse

Det stilles strenge krav til reiseregninger for å få skattefradrag.

Reiseregninger generelt må inneholde:
 • arbeidsgivers navn og adresse
 • ansattes navn, adresse og signatur
 • dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
 • formålet med reisen og hvilket arrangement deltaker har deltatt på
For bilgodtgjørelser spesielt kreves det i tillegg informasjon om:
 • reiserute med angivelse av utgangspunkt og endepunkt
 • lokal kjøring på oppdragsstedet
 • forklaringen for eventuelle omkjøringer

Total kjøredistanse beregnet på bilens kilometerteller må også inngå, og navn på eventuell passasjer dersom det kreves passasjertillegg. Småutgifter som bompenger og parkeringsavgift kan også påføres uten at det kreves kvittering.  

Reglene for kilometergodtgjørelse når man bruker privatbil i yrket 

Arbeidstaker har rett til bilgodtgjørelse for yrkeskjøring med privatbil, som ikke eies av virksomheten/arbeidsgiver. Privatbil er i denne sammenhengen en bil som ikke regnskapsbehandles, den er altså ikke registrert i virksomheten, og er dermed privat eid.

Arbeidstaker har i den sammenheng rett til å få utbetalt kilometergodtgjørelse etter gjeldende satser fastsatt av skattedirektoratet. Dersom arbeidstaker mottar en kilometergodtgjørelse som er høyere enn satsene fastsatt av Skattedirektoratet, kan arbeidsgiver splitte godtgjørelsen i en skattefri og skattepliktig del, hvor den skattepliktige delen behandles som lønn.  

Statens satser for bilgodtgjørelse i 2021

I 2021 er staten sats for kilometergodtgjørelse kr 4,03 per kjørte kilometer. Satsen gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. Satsen gjelder også elbil.

I tillegg får man følgende tilleggsgodtgjørelser:
 • Passasjertillegg: kr 1,00 per passasjer per kjørte kilometer
 • Tilhengertillegget: kr 1,00 per kilometer
 • Tillegg for kjøring på bygg- og anleggsvei: kr 1,00 per kilometer
Dette er de trekkfrie og skattefrie kilometergodtgjørelsene og fradragssatsene ved bruk av privat kjøretøy i yrkeskjøring i 2021:
 • Bil (også elbil): 3,50 kr per kilometer
   

Slik behandles bilgodtgjørelse som er høyere enn Skattedirektoratets satser

Arbeidstakere som mottar bilgodtgjørelse for kjøring i forbindelse med arbeidet, hvor satsene ikke følger av det som er fastsatt av Skattedirektoratet, skal behandles etter nettometoden.

Mottatt bilgodtgjørelse sammenlignes med fradragsberettigede kostnader, inkludert eventuelle avskrivninger. Beregnet overskudd for mottatt bilgodtgjørelse skal føres som inntekt eller eventuelt underskudd til fradrag.

Har du ikke så mye tid til overs til å sette deg inn i disse reglene? Få hjelp til å sette opp slike ordninger av Accountor, og sørger for at alt blir rapportert inn riktig til skattemyndighetene. Ta kontakt her for å få vite mer.

Lånt bil av en venn? Reglene for bilgodtgjørelse ved bruk av andres bil 

I følge Skatteetaten gjennomføres gjelder de samme beregningene for bilgodtgjørelse når en ansatt låner bil til yrkeskjøring, som når den ansatte bruker sin egen bil. Dette gjelder med andre ord når bilen leies fra andre eller er lånt vederlagsfritt fra eksempelvis foreldre.

Dersom arbeidsgivers bil benyttes i arbeidet, og arbeidstaker mottar bilgodtgjørelse for denne bruken, vil bilgodtgjørelsen fullt ut være inntekt for arbeidstaker med mindre arbeidstaker betaler arbeidsgiver for denne kjøringen.  

Vil du vite mer om reiseregninger? Les om Accountors systemer som gjør reiseregninger lettvint og tidsbesparende.

Du er kanskje også interessert i å lese: Firmagaver til de ansatte: Slik holder du det skattefritt

 

Kilde: Altinn

Share