Hopp til hovedinnhold
Blogg
Skrive sluttattest

Skal du skrive sluttattest for arbeidstaker? Dette må den inneholde

Når man skifter beite i arbeidslivet er sluttattesten et viktig dokument for arbeidstaker å ta med seg videre.
Men hva må arbeidsgiver skrive, og hva kan arbeidsgiver ikke skrive i en slik sluttattest? Her er kravene når du skal skrive sluttattest for arbeidstaker.  

 

Har arbeidstaker rett på å motta attest?  

En sluttattest fungerer som et slags bevis for at man har hatt arbeid med et bestemt innhold, over et gitt tidsrom, og er for mange et viktig dokument i jakten på nye utfordringer.  

I henhold til arbeidsmiljøloven §15-15 har arbeidstaker som fratrer stillingen etter en lovlig oppsigelse, krav på en skriftlig attest fra arbeidsgiver. Arbeidstakere som blir avskjediget har også krav på å motta en skriftlig attest, men arbeidsgiver kan i slike tilfeller opplyse i attesten at arbeidstaker er avskjediget uten å opplyse nærmere om grunnen til avskjedigelsen.  

Dette må attesten inneholde

Arbeidsmiljøloven lister også opp hva attesten som minimum skal inneholde:

  • Arbeidstakers navn
  • Fødselsdato
  • Hva arbeidet har bestått i
  • Hvor lenge arbeidsforholdet har pågått

Dette er minstekravet til innhold i attesten. Arbeidstaker kan ha rett til en mer utdypende og utførlig attest dersom det er sedvane eller det er særskilte regler om attestens innhold i tariffavtale som arbeidsgiver er bundet av.   

Vil du ha hjelp til å finne den neste nøkkelpersonen i din bedrift? Å engasjere et rekrutteringsbyrå med spisskompetanse i din bransje er en god investering. Les om hvordan Accountors rekrutteringstjenester fungerer her. 

Hvordan bør attesten beskrive «hva arbeidet har bestått i»?  

Når du skal skrive sluttattest for arbeidstaker, bør du ha i tankene at beskrivelsen av arbeidsoppgavene skal gi leseren et realistisk bilde av arbeidsoppgavene og rollene som arbeidstakeren hadde på arbeidsplassen.

Ifølge rettspraksis vil en opplysning tilsvarende «var ansatt ved vårt kontor» med nærmere angivelse av tidsperiode, ikke oppfylle lovens krav om beskrivelse av arbeidstakers arbeidsoppgaver i attesten.   

Dette kan arbeidsgiver ikke skrive i sluttattesten

Som arbeidsgiver har man ikke ubegrenset frihet til å opplyse i om forhold utover det som det stilles krav til i arbeidsmiljøloven §15-15. For eksempel kan ikke arbeidsgiver opplyse om forhold i attesten som er egnet til å sverte eller sjikanere arbeidstaker.

Arbeidsgiver kan heller ikke opplyse om den ansattes fravær grunnet egen sykdom eller barns sykdom i attesten, dette følger av rettspraksis. Hensynet bak dette er at verdien av arbeidstakers sluttattest ikke skal reduseres ved at det inntas opplysninger som kan være belastende for arbeidstaker.  

 

Har dere behov for nye, kloke hoder i bedriften? Accountor Rekruttering & Innleie er spesialister på å rekruttere de beste hodene innenfor økonomi, regnskap og finans. Les mer om våre tjenester her, eller trykk her for å sende inn kontaktskjema, og få et uforpliktende tilbud på dagen.

Les mer om dette emnet: Prøvetiden i ansettelsesforhold – her er arbeidsgivers viktigste punkter

 

Kilder: Lovdata

Share