Hopp til hovedinnhold
Blogg
Skatt på tips og drikkepenger

Slik håndteres drikkepenger og tips skattemessig

Driks og tips er noe mange servitører i restaurantbransjen mottar. Vi gir deg en oversikt over reglene som gjelder for skatt på tips.  

Det er ingen tvil om at arbeidstakere må skatte av drikkepenger og tips som mottas i forbindelse med arbeidet, men mange er usikre på hvilke plikter arbeidsgiver har i forbindelse med lønnsrapporteringen, skattetrekkeplikten og om man skal betale arbeidsgiveravgift av det.   

Skattedirektoratet kom 11. januar 2016 ut med en prinsipputtalelse, hvor de tolket dagens regelverk slik at arbeidsgiver kun er forpliktet til å foreta forskuddstrekk, beregne arbeidsgiveravgift og lønnsinnberette drikkepenger for prosentlønnet personal, og at arbeidsgiver ikke har plikt til lønnsinnberetning, forskuddstrekk eller beregning av arbeidsgiveravgift for fast ansatte. Skattedirektoratet har også kommentert at regelverket er under arbeid, og at det kan komme endringer på området.   

Trenger din bedrift hjelp med skatt, a-melding eller arbeidsgiveravgift? Accountor har lang erfaring med å bistå store og små kunder. Ta kontakt i dag for et tilbud.

Skatteplikten

Som annen inntekt opptjent i forbindelse med arbeid, går også drikkepenger og tips inn under skattelovens hovedregel om at «enhver fordel vunnet ved arbeid» anses som skattepliktig inntekt, med hjemmel i skatteloven §5-1(1). Skatteloven har en ikke uttømmende liste over eksempler på inntekter som er omfattet av arbeidsregelen, her nevnes det blant annet at det må betales skatt på tips. Denne skatteplikten omfatter drikkepenger som mottas direkte fra arbeidsgiver, men også drikkepenger mottatt fra kunder, og er også uavhengig av lønnsordningen til den enkelte ansatte; altså timelønnet eller prosentlønnet.  

Innrapportering i a-meldingen

Drikkepenger skal i samsvar med skatteforvaltningsloven §7-2 innrapporteres i a-meldingen. Beløpet som rapporteres inn, er det samme som det trekkes skatt av, altså faktisk mottatte drikkepenger eller 1 % av omsetningen for prosentlønnet personal.   

Arbeidsgiveravgift

Betales av samme beløp som er lagt til grunn i innrapporteringen, men praksisen har vært at det kun trekkes skatt av drikkepenger og tips til prosentlønnet serveringspersonal, og arbeidsgiveravgift har i enkelte tilfeller blitt beregnet kun på dette beløpet.  

Skattetrekk 

For fastlønnede eller timelønnede ansatte, er det ikke blitt gjennomført skattetrekk. Det er heller ikke praktisert innrapportering eller beregning a arbeidsgiveravgift. 

Så, hva skal man gjøre med drikkepengene?

Skattedirektoratet uttaler at regelverket på dette området er under utredning, hvor det blant annet vurderes om det er behov for å endre trekkreglene. Inntil arbeidet med utredning er ferdigstilt, kan det legges til grunn at praksisen som har utviklet seg på området er å anse som gjeldende rett.  

Drikkepenger skal innberettes med et beløp som skal tas med ved beregningen av skattetrekk. Som en konsekvens av at det har plitt praktisert trekkplikt for prosentlønnet personal, har det også kun blitt praktisert opplysningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift for denne gruppen lønnsmottakere. Både opplysningsplikten og avgiftsgrunnlaget har i praksis vært begrenset til 1% av omsetningen. Konklusjonen må også her være at nevnte praksis er å anse som gjeldende rett inntil videre, uttaler Skattedirektoratet i prinsipputtalelsen.  

Vi i Accountor har god kompetanse innen blant annet lønn, og bistår gjerne din virksomhet om du har spørsmål om skatt eller innrapportering. Ta kontakt med oss her.

Vil du lese mer om dette temaet? Sjekk ut denne artikkelen: Tilkallingsvikarer i bedriften – reglene som gjelder

Kilde: Skatteetaten

Share