Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Statsbudsjettet 2020 næringslivet

Statsbudsjettet for 2020 er lagt frem – her er endringene som påvirker næringslivet

Regjeringen har lagt frem statsbudsjettet for 2020. Her er oversikten over de største endringene som påvirker næringslivet.

350-kronersgrensen på import av varer forsvinner

Regjeringen fjerner momsfritaket på import av varer fra utlandet under 350 kroner fra 1. april 2020. Formålet er å skape flere norske arbeidsplasser.

Regjeringen foreslår også en forenklet ordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske nettbutikker og selgere. Dette er også planlagt å bli innført 1. april 2020.

Samtidig som at momsen innføres, fjernes tollavgiften på klær og tekstiler opp til 3000 kr.

Skattefunn-ordningen forbedres

Bedrifter som planlegger å utvikle nye produkter, eller forbedre tjenester kan få skattefradrag for kostnadene til dette gjennom Skattefunn. 

I statsbudsjettet for neste år økes støtten til investeringer til  forskning og utvikling (FoU) gjennom Skattefunn. Blant annet økes timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700 kroner.

Det vil også iverksettes tiltak for å bedre kontrollen med ordningen. Les mer om ordningen her.

Tilpasningsmuligheter i formuesskatten fjernes

Hittil har nystiftede aksjeselskap kunnet verdsette aksjene sine til 75 % av pålydende kurs og overkurs den 1. januar i skattefastsettelsesåret.

Nå foreslår regjeringen å fjerne de særskilte reglene om formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskap. På den måten skal det ikke være mulig med lettvinte tilpasninger i selskapsstrkturen for å redusere formuesverdien i ikke-børsnoterte selskap.

Formålet er å gi en mer ensartet og rettferdig verdsettelse.

TV-lisensen avvikles

Fra 1. januar 2020 fjernes kringkastingsavgiften, og NRK skal fremover finansieres over statsbudsjettet.

Det er foreslått at omleggingen skal finansieres ved å redusere personfradraget i inntektsbeskatningen.

Arbeidsmarkedstiltak: Redusert antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne

Støtten til arbeidstiltak reduseres, og det gjør at cirka 3000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne forsvinner. 

Utvidet opsjonsordning for små oppstartsselskaper

Dagens ordning for opsjoner for små oppstartsselskaper utvides til å omfatte selskap som har maksimalt tolv ansatte. Formålet er å gjøre det mer attraktivt for små, nyoppstartede selskaper å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten.

Den maksimale opsjonsfordelen per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 million kroner.

 

Det kan være vanskelig og tidkrevende å passe på at bedriften opererer i henhold til gjeldende lover og regler. Den gode nyheten er at det er vår jobb å hjelpe deg med det! Accountor sørger for at din bedrift alltid er oppdatert. Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Kontakt oss for en uforpliktende prat om regnskap- og lønnstjenester

 

Share