Hopp til hovedinnhold
Støtteordninger nyetablerte bedrifter

Støtteordninger for nyetablerte bedrifter

Er du i oppstartsfasen av å etablere en virksomhet? Da finnes det en rekke ordninger fra offentlige virksomheter du kan søke om støtte fra. Her er en oversikt:

 

Dagpenger fra Nav for etablering av nye virksomheter

Hos Nav kan du sende inn en søknad om å få innvilget dagpenger når du etablerer en egen virksomhet.

Du kan motta dagpenger i inntil 12 måneder under etableringen. Først må du innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene dine fra en instans som er godkjent av Nav.

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt for å kunne motta dagpenger, blant annet må virksomheten være ny, du må etablere og drive virksomheten i Norge, og du må eie over halvparten av virksomheten alene, eller sammen med en eller flere andre dagpengemottakere.

Les mer om ordningen på Nav.no

Finansiering av oppstart fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har flere ordninger for finansiering av oppstartsbedrifter, både tilskuddsordninger og låneordninger.

Markedsavklaring er en av tilskuddsordningene, der du kan få tilskudd fra 50 000 til 100 000 kroner for å teste om det finnes et marked for din forretningside.

Gjennom kommersialiseringstilskudd kan du motta finansiering til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Du kan motta støtte opp til 700 000 kroner. Gjennom denne ordningen kan du for eksempel få støtte til videreutvikling av et produkt, eller beskyttelse av immaterielle rettigheter.

Les mer om Innovasjon Norge sine støtteordninger her

Skattefunn: Midler til forskning og utvikling i bedriften

Gjennom ordningen Skattefunn kan bedriften din søke om skattefradrag for kostnader dere har til forskning- og utviklingsprosjekter. Et slikt prosjekt kan for eksempel være å utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Skattefunn stiller ingen krav til bestemte satsingsfelt eller samarbeidspartnere, og er således en mer fleksibel ordning enn de fleste andre støtteordninger.

Les mer om Skattefunn

Merkur-programmet gir støtte til butikker i distriktet

Gjennom Merkur-programmet kan man søke om støtte til butikker som drives i distrikts-Norge. Det er blant annet støtte til investeringer til inventar i butikken og utviklingsstøtte til kompetansetiltak.

Formålet med ordningen er å sikre folk i distriktene tilgang til nærbutikker og bokhandler av god kvalitet.

Les mer om våre tjenester

Skybasert regnskap

Regnskap for nyetablerte bedrifter

Noen øsnker å sette bort hele regnskapet for å få mer tid til kjernevirksomheten, og andre vil gjøre noe av regnskapet selv. Med skybasert regnskap kan du bestemme hvor mye du vil at regnskapsføreren din skal hjelpe til med.
bw 8

Forstå tallene dine bedre

Det er mye i et regnskap man trenger å analysere for å sikre seg full oversikt over sin økonomi. Vi hjelper deg så du får oversikt over hva tallene i regnskapet ditt faktisk betyr, og hvordan du kan bruke det som styringsverktøy.

Share