Hopp til hovedinnhold
Blogg
tilbakekalle ansatte fra ferie

Kan arbeidsgiver tilbakekalle ansatte fra ferie?

Sommeren er tiden der de fleste arbeidstakere tar en velfortjent ferie, men i noen tilfeller kan spesielle situasjoner oppstå hos arbeidsgiver, som gjør at arbeidstaker kan bli bedt om å utsette ferien.
I noen tilfeller kan arbeidstaker allerede ha begynt ferieavviklingen, og arbeidsgiver har behov for å tilbakekalle den ansatte fra ferie. Her er reglene som gjelder for endring av ferie. 

 

Avtalt ferie er som hovedregel bindende for begge parter

Når ferie for den ansatte er fastlagt, er denne avtalen som hovedregel bindende for arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver kan likevel i noen tilfeller endre den ansattes fastlagte ferie, her kommer ferielovens bestemmelser inn i bildet.  

Uforutsette hendelser kan føre til endring i avtalt ferie hos ansatte  

Av ferieloven følger det at endring i fastsatt ferietidspunkt for den ansatte, kun kan gjennomføres dersom det er nødvendig grunnet uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer for bedriften. Den uforutsette hendelsen kan derfor ikke være bagatellmessig og må være av et visst omfang, før ansattes ferieavvikling berøres.  

Videre er det også krav om at arbeidsgiver ikke har mulighet til å skaffe stedfortreder. Det  betyr at arbeidsgiver først må forsøke å skaffe vikar eller lignende som kan utføre arbeidet, før han gjør endringer i arbeidstakerens ferietid. Det er altså strenge vilkår som må være oppfylt, før arbeidsgiver kan endre avtalt ferie hos de ansatte.  

Du er kanskje også interessert i å lese: Har du ikke tatt ut all ferien? Her er reglene for overføring av feriedager

Arbeidstaker kan kreve erstatning for merutgifter

Endring av ansattes ferie kan også føre til merutgifter. Dersom arbeidstaker kan dokumentere disse og at merutgiftene kommer som følge av omlegging av ferien, kan arbeidstaker kreve at arbeidsgiver erstatter disse utgiftene.  

Å tilbakekalle ansatte fra ferie krever ekstraordinære situasjoner 

Å tilbakekalle ansatte som har tatt ferie er ikke direkte regulert i ferieloven. Arbeidsgiver har likevel adgang til å tilbakekalle ansatte som er i gang med ferieavvikling dersom det foreligger ekstraordinære situasjoner, og det må her være snakk om tilfeller hvor man ikke har kontroll over situasjonen ved at det er en virksomhetskritisk situasjon, og at situasjonen ikke kan løses på annen måte enn å tilbakekalle en eller flere arbeidstakere som er på ferie. Dette kan være vanligere for visse yrkesgrupper og bransjer.  

I slike tilfeller bør arbeidsgiver yte noe ekstra overfor arbeidstakere som velger å avbryte eller som forespørres å avbryte ferie, i form av en gunstig kompensasjon. Det vil også være naturlig å erstatte kostnader som oppstår for den ansatte som følge av at ferieplanene må avbrytes eller kanselleres.

Har du kontroll på lønnsfunksjonen i ferietidene? Ved å sette bort lønnstjenestene til Accountor Lønn kan du være trygg på at alt går som det skal når lønnen kalkuleres og betales ut. Les mer om hvordan Accountor kan hjelpe din bedrift med lønn her.   

 

Kilder:  Arbeidsrettsadvokater

Share