Hopp til hovedinnhold
Blogg
Syk på avspaseringsdag

Hva skjer dersom en ansatt blir syk på en planlagt avspaseringsdag? Dette sier loven

På mange arbeidsplasser har de ansatte mulighet til å ta ut hele eller deler av overtidsarbeid som avspasering. Men hva skjer hvis arbeidstaker er syk på avtalt avspaseringsdag?

 

Avspasering er som regel regulert i arbeidsavtalen 

Avspasering er ofte regulert i arbeidsavtalen, men det er sjeldent beskrevet i detalj hvordan reglene er.

I arbeidsavtalen kan avspasering typisk bli nevnt i forbindelse med omtale av overtidsarbeid, eller som et vedlegg til arbeidsavtalen. Der bestemmes det om arbeidstaker kan eller skal avspasere overtidstimer eller ei.

Arbeidsgiver kan kreve at avspaseringen deles opp slik at avspaseringen for arbeidstaker legges til perioder som er roligere for selskapet.  

Som ved overtidsarbeid ellers, har arbeidstaker rett til overtidsgodtgjørelse. Arbeidstaker skal som minimum få utbetalt et overtidstillegg på 40 % for overtidstimene, og dette tillegget er det ikke adgang til å avspasere.  

Arbeidstaker har ingen ubetinget rett til avspasering

Dersom avspasering ikke er regulert i arbeidsavtalen, vil arbeidsgivers styringsrett komme inn i bildet og avgjøre om og når en arbeidstaker skal avspasere. Arbeidstaker har ingen ubetinget rett til avspasering. Også i slike tilfeller gjelder de ordinære reglene om overtidsbetaling.  

Les mer: Reglene for egenmelding – hvor lenge og hvor ofte?

Arbeidstaker har ikke lovmessig rett til sykepenger dersom han/hun blir syk på en avspaseringsdag

Sykepenger har ifølge folketrygdloven til formål å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver har avtalt avspasering og arbeidstaker blir syk, har ikke arbeidstaker tapt arbeidsinntekt, og arbeidstaker har dermed ikke rett til sykepenger. Sykdom ved avspasering anses derfor som om arbeidstaker er syk på fritiden, noe som ikke gir arbeidstaker rett til sykepenger. 

Med mindre annet er avtalt med arbeidsgiver, har arbeidstaker derfor ikke krav på å få tilbake avspaseringsdagen dersom sykdom oppstår på avspaseringsdagen. Reglene som gir arbeidstaker rett til ny ferie ved sykdom i forbindelse med ferieavvikling, gjelder ikke ved avspasering.  

Arbeidstakere med spesielle arbeidstidsordninger bør utarbeide en skriftlig avtale

Noen kan ha spesielle arbeidstidsordninger for å jobbe inn ekstra avspaseringsdager, slik at helgen blir lengre. Et eksempel på en slik ordning er hvor arbeidstaker avtaler med arbeidsgiver å jobbe lange dager de fire første ukedagene, for så å ha fri hver fredag. Hva skjer da dersom arbeidstaker er syk på den planlagte avspaseringsdagen?  

Ifølge Arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa  er det ingen lovregler som gir arbeidstaker rett til å kreve avspaseringsdagen tilbake senere, og utgangspunktet er derfor at arbeidstaker må avspasere opparbeidede timer selv om arbeidstaker blir syk på avtalt avspaseringsdag.  

Spesielt i tilfeller hvor arbeidstaker har spesielle arbeidstidsordninger som over, bør det utarbeides en skriftlig avtale som regulerer dette, slik at man unngår misforståelser og uenigheter. Dette kan gjøres ved å inkludere en slik avtale som et vedlegg til arbeidsavtalen.  

Trenger dere hjelp med å finne gode hoder til bedriften? Accountor Rekruttering & Innleie er spesialister på rekruttering, innleie og management for hire innenfor økonomi, regnskap og finans. Les mer om hvordan vi jobber her

 

 

Kilder: Ledernett, Simployer 

Share