Hopp til hovedinnhold
Blogg
Mann med pc sitter i en stol med en plante på høyre side

Aksjonæravtale - hva er det?

Hvis du har startet et aksjeselskap, eller planlegger å gjøre det, har du kanskje hørt om noe som heter en aksjonæravtale. Men hva er egentlig en aksjonæravtale og hva skal den inneholde? Vi tar det steg for steg. 

Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjonærene i et selskap, som regulerer deres rettigheter og plikter overfor hverandre og selskapet. En aksjonæravtale kan inneholde bestemmelser om blant annet:

 • Hvem som kan være aksjonærer i selskapet, og hvordan man kan kjøpe eller selge aksjer
 • Hvordan aksjonærene skal bidra til selskapets drift, finansiering og utvikling
 • Hvordan aksjonærene skal fordele overskudd og tap i selskapet
 • Hvordan aksjonærene skal løse eventuelle konflikter eller uenigheter seg imellom eller med selskapet
 • Hvordan aksjonærene skal beskytte selskapets verdier, omdømme og konkurranseposisjon

 

Er det lovpålagt?

Det kan være et smart grep for å unngå problemer i fremtiden, men er helt frivillig. Å ha en aksjonæravtale kan gi klarhet og forutsigbarhet for aksjonærene om hva som gjelder i ulike situasjoner og redusere risikoen for konflikter eller misforståelser. Den bør være skriftlig og undertegnet av alle aksjonærene. Det er også viktig at avtalen oppdateres jevnlig, slik at den reflekterer den faktiske situasjonen i selskapet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hvordan lage en god aksjonæravtale?

Det finnes ingen fasit på hvordan en god aksjonæravtale skal se ut, da det vil variere fra selskap til selskap og fra bransje til bransje. Det som er viktig er at avtalen dekker de temaene som er relevante for selskapet og aksjonærene, og at den er tydelig, balansert og rettferdig.

Her er noen punkter som kan inkluderes:

 • Eierskap og eierandeler: Hvem som er aksjonærer og deres eiendeler i selskaper.
 • Ledelser og styret: Regler for valg og erstatning av styremedlemmer, roller og ansvar for nøkkelansatte.
 • Beslutningsprosesser og stemmerett: Type beslutninger som skal tas, og om de krever enstemmighet eller flertall. Som for eksempel ved endring i selskapets vedtekter eller oppløsning av selskapet.
 • Regulering av aksjesalg: Betingelser for salg av aksjer, inkludert forkjøpsrett, prisfastsettelse og godkjennelse av nye aksjonærer.
 • Konkurranseklausuler: Restriksjoner for aksjonærenes involvering i konkurrende selskaper.
 • Konfidensialitet og taushetsplikt: Bestemmelser om konfidensialitet og beskyttelse av selskapets forretningshemmeligheter og konkurransesensitiv informasjon.
 • Avtalebrudd: Aksjonæravtalen bør definere konsekvensene av eventuelle brudd på avtalen, og hva som anses som mislighold. Det kan for eksempel føre til tvangssalg av aksjer eller utelukkelse av aksjonæren fra selskapet.
 • Endringer i avtalen: Prosedyrer for å endre aksjonæravtalen og nå det kan gjøres.

Det kan være lurt å få hjelp av en advokat eller en annen fagperson når man skal lage en aksjonæravtale, da det kan være vanskelig å overskue alle juridiske og økonomiske konsekvenser av det man avtaler. Kjenner du andre som har erfaring med å starte og drive aksjeselskap? Spør dem også om innspill.  

 

Share