Hopp til hovedinnhold
Blogg
Kollegaer som prater over et bord innendørs i solskinn. Store glassvinduer og et tykt trebord

Hva bør du tenke på før du påtar deg et styreverv?

De nylige kravene om kjønnsrepresentasjon i styrer har ført til at flere selskaper nå aktivt søker etter nye styremedlemmer. Å bli spurt om å påta seg et styreverv er en tillitserklæring. Før du aksepterer, er det viktig å være bevisst på hva rollen som styremedlem faktisk innebærer.

Hva er de nye reglene? 

I desember 2023 vedtok Stortinget å innføre krav til kjønnsbalanse i en rekke norske styrer, som foreslått av Regjeringen i juni 2023. Loven innebærer at en rekke foretak over en viss størrelse må ha minst 40 % av hvert kjønn representert i styret. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet.

Det skal være krav om representasjon av begge kjønn i styret i både aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak. I foretak med minst tre styremedlemmer skal det stilles krav til en maksimal andel av mellom 67 og 50 prosent av samme kjønn, som i praksis utgjør et 40 prosent krav. Det stilles egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styre- og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte.

Les om hva selskapet ditt må gjøre for å oppfylle kravene

Hva kreves av deg i et styreverv?

I henhold til aksjeloven har hvert enkelt styremedlem et personlig og individuelt ansvar.

Dette ansvar kan manifestere seg som både erstatningsansvar og straffeansvar. Når man påtar seg et styreverv, er det avgjørende å forstå hva dette innebærer av ansvar og forpliktelser. Styremedlemmer må være klar over at de ikke bare representerer selskapet, men også har en personlig rolle i å sikre forsvarlig drift og overholdelse av lovpålagte krav

Så vær nysgjerrig og sett av tid til å sette deg inn rollen, ansvaret som kommer med, og virksomheten til det aktuelle selskapet om du ikke jobber der fra før.  

Før du sier ja 

Du har satt deg godt inn i rollen, sjekket opp selskapet og ansvaret rundt et styreverv. Hva nå? Da er det på tide å se inn i seg selv. Det er spesielt 7 punkter du bør tenke på: 

Motivasjon og rolle 

Før du takker ja til et styreverv, bør du vurdere om du er motivert for oppgaven og hva du kan bidra med. Kjenner du både firmaet og bransjen godt nok til å gjøre en god jobb i styret? Husk at styremedlemmer normalt sitter i to år, så sørg for at du har tid og lyst til å bidra.

Kompetanse og ansvar

Har du den nødvendige kompetansen? Du må kjenne ditt ansvar i henhold til aksjeloven. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og sikre at virksomheten drives forsvarlig, inkludert ansvar for IT-sikkerhet og personvern. Sørg for å ha eller skaffe deg kompetansen som kreves for å håndtere forpliktelsene som følger med et styreverv.

Interessekonflikter

Vurder om det er forhold i bedriften, bånd til andre verv eller aktører som kan skape konflikter eller gjøre deg inhabil. Vær ærlig og ryddig. Si nei hvis du er i tvil.

Samarbeid og kjemi

Samarbeider ledelsen og styret godt? Er ansvar, forventninger og strategi klarlagt? Jobber ledelse og styre mot samme mål? Godt samarbeid er avgjørende for et effektivt og velfungerende styre.

Bedriftens tilstand

Sjekk bedriftens papirer. Blir det ført styrereferater? Er regnskapet godkjent? Har revisoren noen anmerkninger? Hvem eier bedriften? Dette finner du i firmaattesten på Altinn.

Vanskelige beslutninger

Vær forberedt på å måtte ta tøffe avgjørelser. Du kan komme i situasjoner der bedriften må flyttes, gå konkurs eller omorganisere. Husk at du forvalter eiernes interesser.

Personlig ansvar

 Vær klar over det personlige ansvaret som følger med et styreverv, både rettslig og økonomisk.

Kan du krysse av disse punktene?  Å sitte i et styre gir muligheter for erfaring, nettverk og innflytelse, men det er også et stort ansvar. Gjør grundig forarbeid og vær ærlig med deg selv før du takker ja til et styreverv. 

Lykke til! 

Share