Hopp til hovedinnhold
Blogg
Pc på et bord  på hotellrom  med utsikt over en by

Svak krone rammer deg på jobbreise

I lang tid har den norske kronen vist seg som en sterk valuta, men de siste månedene har den blitt betydelig svekket. I januar kostet en euro 10,50 kroner, men nå i juni begynner vi å nærme oss 12 kroner. Dette påvirker ikke bare feriefolket, men også du som er på jobbreise. Det vil si at du får kjøpt mindre mat for pengene når du er representerer bedriften din i utlandet.  

Hva er grunnen til at kronen holder seg svak? 

Norge har lenge vært et land med sterk driv i økonomien, men vi er ikke lengre like attraktive å plassere pengene våre i. Impulsene for oljenæringen har begynt å dabbe av og har begynt å bli en mindre andel av den norske økonomi. En næring som tidligere har gitt landet vårt store inntekter.  

Norge har ikke høyere rente enn andre land slik det har vært i perioder, og det kan tolkes internasjonalt som at Norge ikke klarer å holde tritt med landene rundt når det gjelder rentehevingene. Det spekuleres at styringsrentene i Europa skal opp på hele 4,25 prosent. Om andre land skal ville investere penger i Norge, må renten opp på minst 5%. Det er dog viktig å presisere at den type økning kan ha store konsekvenser på norsk økonomi fremover. Om dette blir en realitet vil det være den høyeste styringsrenten på 15 år.   

Rammer diettgodtgjørelsen i utlandet  

Diettgodtgjørelsen i Norge er vanligvis fastsatt i norske kroner (NOK) og er en kompensasjon for kostnader som påløper under tjenestereiser eller representasjonsoppdrag. Når den norske kronen er svak, vil det ha innvirkning på diettgodtgjørelsen på flere måter: 

Økt kostnad for utenlandske tjenestereiser: 

Hvis den norske kronen er svak i forhold til valutaen i det landet du reiser til, vil det bety at norske kroner har lavere kjøpekraft. Dette kan føre til høyere kostnader for overnatting, mat, transport og andre tjenester i det aktuelle landet. Som et resultat kan diettgodtgjørelsen være mindre tilstrekkelig til å dekke disse økte kostnadene. 

Redusert kjøpekraft ved utenlandsopphold: 

 Hvis du mottar diettgodtgjørelse i norske kroner mens du er utenlands, vil en svak kronekurs bety at pengene du mottar har mindre kjøpekraft i det lokale markedet. Du vil derfor få mindre i lokal valuta når du veksler inn diettgodtgjørelsen, og det kan være utfordrende å opprettholde den samme levestandarden som hjemme. 

Påvirkning av inflasjon:  

En svak kronekurs kan også ha innvirkning på inflasjonen i Norge. Hvis importerte varer blir dyrere på grunn av en svak krone, kan det bidra til økt inflasjon i landet. Dette kan igjen påvirke prisen på mat, drikke og andre varer og tjenester som diettgodtgjørelsen skal dekke. 

Ny avtale forsinket  

Fra og med 1 januar i år ble det enighet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene, om at ECAs satser for utland skal angis i lokal valuta om mulig. Denne avtalen inngår i ny “særavtale for dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge” (§ 17).  

Avtalen har imidlertid blitt utsatt grunnet utfordringer med statens lønnssystemer for reiseregninger. Når denne tekniske floken blir løst, er usikkert.  

Så enn så lenge ser det ut til at du må klare deg med løvbiff og Béarnaise, over en tre-retters middag.  

 

 

Kilder: Simployer, Nettavisen, Frifagbevegelse og Lovdata   

 

Share