Hopp til hovedinnhold

HR-tjenester

Disse tjenestene er inkludert i franchiseavtalen:

Tilgang og bruk av Accountors rekrutteringssystem: Emply

I Emply kan man lyse ut stillinger, samle inn søknader, og besvare søknadene. Systemet sikrer at alle personopplysninger oppbevares og behandles i henhold til GDPR.

Mange ulike maler, bl.a.:

 • Ansettelsesavtaler
 • Kunde/konkurranse-klausuler
 • Stillingsbeskrvelser
 • Stillingsannonser
 • Sykefraværshåndtering - prosess
 • Drøftelsesmøter
 • Oppsigelser m.m.
 • Onboarding / prøvetidsoppfølging

Annet vi kan bistå med:

 • Lønnsstatistikk
 • Lønnsoppgjørshåndtering
 • HR-system/medarbeidersamtaler
 • Pensjon og personalforsikringer
 • People First – medarbeiderundersøkelse
 • Generell rådgivning av overordnet karakter
 • Ledertreninger (leaderment)/ledersamlinger (kostnad for fasilitator vil bli belastet, til sterkt redusert pris)

Tilleggstjenester

Rekrutteringsbistand

 
Publisering av annonse på FINN eller i avis
 • Personlighetstest
  • Fagtest
 • Bistand intervjuer
 • Lønnsvurdering
 • Ansettelsesavtaler
 • Håndtering av avslag
Prisestimat:
 • Timepris bistand 990,-
 • Fastpris rekruttering 5 000,-
 • Fastpris testing av kandidat 2 500,-
 • Kostnader forbundet med annonsering på FINN og lignende kommer i tillegg
Logistiikka-alan kirjanpito
henkilöstöhallinto

Utvikle / beholde medarbeidere

 
Oppfølging/bistand ved håndtering av sykefravær

Bistand fraværsoppfølging

 • System og gjennomføring
 • Informasjon om lovverk
 • Utarbeide oppfølgingsplaner ovenfor NAV
 • Bistand ifbm oppfølgingsmøter: Forberedelser, fysisk tilstedeværelse
Prisestimat
 • Timepris kr. 990,-
 • Pris for særskilte saker kan avtales

Ledertrening/teamutvikling

 • Teamlederutvikling: ½  dag / 1 dag = kr 5 000 + reise og ev. opphold
 • Teamutvikling – samme pris som over
 • TMP-profiler = kr 1 500 pr profil  (det er det leverandøren tar for å produsere dem)

Avvikling av medarbeidere

 

Den vanskelige samtalen
 • Bistand, oppfølging, deltagelse i møter
Oppsigelse – ved «non performance»
 • Rådgivning
 • Skreddersydd prosess og bistand til gjennomføring
Nedbemanning
 • A-Å
Prisestimat
 • Timepris kr 990,- / dagspris kr 5 000
 • Pris for særskilte saker kan avtales
Julkinne sektori ja yhdistykset

Prisliste

 
Tema NOK

Utlysning ledig stilling
inkl. registrering i Emply og stillingsannonse på nett

Kostnader forbundet med annonsering på FINN og andre steder kommer i tillegg

5 000

Personlighetstest (Cut-e eller TMP) inkl. tilbakemelding på Teams/telefon

2 500

Øvrige rekrutteringstjenester faktureres per medgått time

990

Oppfølging og bistand sykefravær, faktures etter medgått tid per time

Pris ved bistand til oppfølgingssamtaler kan avtales særskilt

990

Pensjons- og personalforsikringer

 • Oppsett og avtaleinngåelse for forsikringer
 • Per inngått avtale med antall ansatte og dekning

Inkludert i Franchiseavtalen

Til enhver tids gjeldende prising på pensjon og personforsikringer

Ledertrening (leaderment)

Hver trening faktureres separat iht. opplyste priser ved påmelding

Iht. avtale

Teamledertrening/teamutvikling

TMP-profiler

5 000 per dag

1 500 per profil