Hopp til hovedinnhold

Timer og fravær

timeregistrering

Timeregistrering, kjedelig men nødvendig.

Mange bedriftsledere bruker mye tid på å sette seg inn i timeregistrering, hva det innebærer å planlegge ferie, følge opp sykefravær, rapportere til myndighetene og forstå de medfølgende lover og regler.

Som arbeidsgiver har man ansatte med ulike avtaler; timelønn, fastlønn, overtid, fleksitid, avspasering, ferie, fravær, sykdom, egenmeldinger og permisjoner. Det er ikke enkelt å holde oversikt over dette, uten gode systemer.

Jo mindre man må gjøre manuelt, jo mindre fare for feil utbetaling av lønn. Og lønn tuller man ikke med, det er viktig for arbeidstaker at dette fungerer og at lønn kommer riktig utbetalt til riktig tid. 

Om du overlater oppgaven til Accountors eksperter, vi bistår deg med kunnskap om hvilke krav og rettigheter arbeidsgiver og medarbeidere har, og kan hjelpe deg å håndtere sykefraværet på en god måte, både for deg og dine medarbeidere. Fraværshåndtering betyr mye for trivselen til dine medarbeidere, som direkte påvirker bunnlinjen.

Accountor har systemene og integrasjonene som kreves for at din bedrift skal kunne registrere timer og fravær på en lettvint og lettfattelig måte, der dere har tilgang til all informasjon hvor og når dere ønsker – så lenge dere har tilgang til nett.

Share