Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedragscode Accountor Nederland

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM EEN GEDRAGSCODE TE HEBBEN?

Wij willen betrouwbaar, verantwoordelijk en ethisch zijn tegenover onze klanten, partners, medewerkers, bestuurders en andere belanghebbenden. De Gedragscode van Accountor is een belangrijk instrument voor risicomanagement en bevat algemene principes en richtlijnen waaraan alle medewerkers, managers en partners moeten voldoen.

Deze Gedragscode wordt geaccepteerd door het Raad van Bestuur van Accountor en is bindend voor al onze bedrijfsvoering in al onze landen.

WAARDEN VAN ACCOUNTOR

 • Respect
 • Vertrouwen
 • Moed
 • Toekomst

Wij respecteren anderen, we bouwen vertrouwen tussen onze klanten en onszelf en we durven de grenzen van onze comfort zone te overschrijden om een ​​betere toekomst voor onze klanten en voor onszelf te creëren.

Wij zijn altijd eerlijk. Wij liegen niet. Onze toon is menselijk en we volgen onze waarden in al onze activiteiten. Wij respecteren alle mensen.

Wij zijn een ethisch geleid organisatorisch burger die zich goed gedraagt. Wij zijn een toekomstgericht bedrijf dat zich richt op verbeteringen binnen de samenleving.

HANDELEN TEGEN OMKOPING, CORRUPTIE EN GELD WITWASSEN

Accountor verwacht dat onze medewerkers, bestuurders en al onze partners die namens Accountor handelen dit doen met hoge ethische normen.

Accountor heeft strikte beleidsmaatregelen als het gaat om handelen tegen omkoping, corruptie en het witwassen van geld, onder meer door te voldoen aan de EU-wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Wij volgen de instructies over het kennen van uw klanten volgens de wet en volgen de instructies op het toezicht van het anti-witwassen van geld. Elke directeur, medewerker en andere partner die werkzaam is voor Accountor moet voldoen aan de regels in deze code.

1) Wat is omkoping?
Omkoping is het aanbod of ontvangst van een cadeau, lening, betaling, beloning of ander voordeel van iemand als een aanmoediging om iets te doen wat oneerlijk, onwettig of vertrouwelijk is in het gedrag van de zaken van Accountor.

2) Wat is corruptie?
Corruptie is het misbruik van toevertrouwde macht voor privé gewin.

De onderstaande voorbeelden in dit beleidsdocument zijn niet uitputtend, maar leggen regels en procedures vast die gevolgd moeten worden.

Iedereen die voor en namens Accountor werkt, moet te allen tijde handelen in overeenstemming met de volgende bepalingen:

 • Wees eerlijk, betrouwbaar en geef het goede voorbeeld,
 • Gebruik de bronnen van Accountor in het belang van Accountor en maak geen misbruik van die middelen,
 • Maak een duidelijke onderscheid tussen de belangen van Accountor en uw privébelangen om belangenconflicten te vermijden. Als er een conflict optreedt, moet het onmiddellijk aan superieuren gemeld worden,
 • Meld vertrouwelijk alle incidenten, risico's en problemen die in strijd zijn met dit beleidsdocument. Problemen worden anoniem behandeld en er wordt een schriftelijk antwoord gegeven.
 • Laat u niet in met het aanbieden, beloven, vragen of akkoord gaan met omkoping om een ​​zakelijk voordeel te krijgen, zaken te winnen of zaken te behouden,
 • Laat u niet in met het aanbieden of accepteren van cadeaus of gastvrijheid aan of van klanten, aannemers, leveranciers of andere derden dan bona fide gastvrijheid of promotieactiviteiten. Bona fide betekent dat het cadeau of de gastvrijheid op geen enkele wijze een poging is om besluitvorming of andere zakelijke activiteiten te beïnvloeden, maar alleen een gebaar is van goede wil. In geen geval kan een cadeau of gastvrijheid, hetzij gegeven of ontvangen, meer waard zijn dan de waarde van een klein belastingvrij cadeau, bepaald door de lokale belastingadministratie. In alle situaties moet de ontvanger of de gever altijd het doel overwegen waarom het geschenk wordt gegeven en als het doel niet bona fide is, moet het ondanks de waarde van het cadeau of de gastvrijheid, geweigerd worden.
  • Giften zijn geschenken zoals bloemen, vouchers, eten en drinken. Evenement- en reistickets die u als individu worden gegeven, zijn ook geschenken wanneer ze niet in een gehoste bedrijfscontext worden gebruikt.
  • Gastvrijheid omvat uitnodigingen voor gastronomische gerechten, recepties en evenementen voor zakelijke doeleinden.
 • Geef geen geld aan medewerkers om de dienstverlening te versnellen of onjuist voordeel te krijgen. Dit soort omkoping wordt geklasseerd als een 'faciliterende betaling' en kan illegaal zijn.

Door te voldoen aan dit beleidsdocument, streven wij ernaar om te verzekeren dat Accountor op geen enkel moment bewust inbreuk maakt op relevante wetgeving tegen omkoping en corruptie.

WERKGELEGENHEID

Wij zetten ons bij Accountor in voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en voor een goede werkomgeving. In onze werkzaamheden zetten wij ons in voor het naleven van de toepasselijke werkgelegenheids- en arbeidswetgeving.

Onze medewerkers vormen de kern van ons bedrijf. Een van onze waarden is respect en we vereisen dat al onze medewerkers, directeuren en partners elkaar met respect behandelen. Accountor is een veilige en gelijke plek om te werken. We zijn toegewijd aan de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie van mensen. Wij accepteren geen vorm van intimidatie. Wij bieden iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of andere persoonlijke karakters, de mogelijkheid om zich professioneel te ontwikkelen en carrière te maken. Wij eisen ook dat al onze medewerkers deelnemen aan training en opleiding waardoor we ervoor zorgen dat onze medewerkers hun professionele vaardigheden en kennis ontwikkelen waardoor we onze klanten nog betere service kunnen bieden.

Ons leiderschap is gebaseerd op openheid, integriteit, moed en vertrouwen. Wij eisen eerlijk en gelijk leiderschap. Niemand mag ongelijk worden behandeld. Wij vereisen dat al onze managers en directeuren aan deze principes voldoen. Als we mishandeling opmerken of vermoeden, worden deze vermoedens onmiddellijk onderzocht.

Wij zitten ons in voor het welzijn van onze medewerkers. Wij ondersteunen de verfrissing van onze medewerkers en bieden andere voordelen die het welzijn op het werk verbeteren.

Wij accepteren geen kinderarbeid of enig ander misbruik van mensen. Wij bieden een competitief salaris en voordelen.

PRIVACY

Accountor respecteert privacy in al zijn aspecten. Accountor verzamelt, gebruikt, bewaart en verwerkt persoonlijke- en klantgegevens op een wettelijke en zorgvuldige manier.

De privacy van onze klanten en hun informatie alsmede de privacy van ons eigen personeel is essentieel in al onze activiteiten. Wij houden ons aan alle wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wij communiceren transparant hoe we persoonlijke gegevens van onze klanten, partners en personeel beheren en verwerken. We hebben een organisatiestructuur opgebouwd voor gegevensbescherming en we hebben een privacybeleidssecretaris die ervoor zorgt dat al onze zakelijke lijnen in alle landen voldoen aan de privacybehoeften en dat we in een constant ontwikkelingsproces zijn op het gebied van gegevensbescherming.

De kosten van privacyschendingen zijn zeer hoog, zowel in geld als in reputatie. De schendingen bij de verwerking van persoonsgegevens kan onherstelbare schade toebrengen aan personen als hun persoonlijke gegevens in de verkeerde en criminele handen vallen.

Persoonsgegevens bevatten alle informatie die een individu kan identificeren. Deze gegevens kunnen klant- en HR-gerelateerde informatie bevatten, zoals naam, contactgegevens, salaris enz. Als u twijfelt of informatie bestaat uit persoonsgegevens of niet, behandel de gegevens dan als persoonlijke gegevens.

We hebben schriftelijke afspraken gemaakt met al onze klanten en leveranciers. Wanneer we persoonlijke gegevens aan derden toewijzen, doen wij dit alleen om aan de eisen van de wetten te voldoen. In onze leveranciersovereenkomsten staan voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. Hiermee verzekeren wij dat al onze leveranciers voldoen aan de regels inzake persoonsbescherming, maar we willen er net zo goed voor zorgen dat elke leverancier het belang van de zaak begrijpt en hoe toegewijd wij zijn als het gaat om het behoud van alle persoonlijke gegevens. In onze klantenovereenkomsten hebben wij voorwaarden over de verwerking van persoonsgegevens en de verantwoordelijkheden van zowel ons als onze klant. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten zeker weten hoe en waarom we gegevens verwerken waarvan de klant de eigenaar is en op welke gronden deze verwerking gebeurt.

Ons personeel is getraind in gegevensbescherming en ons personeel kan toegang hebben tot en alleen gebruik maken van de persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken te vervullen. Er moet een legitiem zakelijk doel zijn voor gebruik of delen van die gegevens. Wij eisen van al ons personeel strenge vertrouwelijkheid en respect voor de informatie van onze klanten.

Elke medewerker moet het melden als er sprake is van een inbreuk op of overtreding van persoonsgegevens volgens onze interne richtlijnen voor meldingen van overtreding van persoonsgegevens.

INTELLECTUELE EIGENDOM & VERTROUWELIJKHEID

Wij schenden niet het recht op intellectueel eigendom. Wij presenteren intellectueel eigendom van derden niet alsof het van ons is. Wij respecteren en beschermen het intellectueel eigendom van anderen met dezelfde zorg als ons eigen intellectueel eigendom.

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zich ervan bewust zijn dat zij geen ideeën of informatie van derden mogen gebruiken of presenteren als hun eigen ideeën of informatie als er geen overeenkomst voor gebruik is tussen de eigenaar en Accountor. Medewerkers of directeuren mogen geen licentie of toestemming geven voor gebruik van intellectueel eigendom of vertrouwelijke gegevens door derden zonder een goed en rechtmatig recht.

Accountor respecteert de vertrouwelijkheid van onze klanten. Wij hebben hoge normen en processen met betrekking tot vertrouwelijkheid. Wij beschermen zowel onze eigen vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen als die van onze klanten tegen onbevoegde openbaarmaking en misbruik, en we delen ze niet met derden, behalve onder goedgekeurde voorwaarden die hun openbaarmaking en gebruik beperken. Wij respecteren en beschermen de vertrouwelijke informatie van anderen met dezelfde zorg als onze eigen vertrouwelijke informatie.

MENSENRECHTEN, WAARDIGHEID EN RESPECT

Accountor respecteert de mensenrechten en is toegewijd aan de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Global Compact van de Verenigde Naties. Wij verwachten ook dat onze leveranciers en zakenpartners deze waarden delen.

Wij zijn toegewijd aan het leveren van uitstekende service van de ene mens naar de andere. Wij willen de beste service ter wereld leveren. We willen de best mogelijke partner voor onze klanten zijn en willen onze klanten helpen met hun bedrijf. Een van de belangrijkste elementen van uitstekende service is het respect dat we met elkaar delen. Wij schenden de waardigheid van anderen niet. Meningen kunnen verschillen, maar iedereen wordt met waardigheid en respect behandeld, ongeacht hun mening, status of andere persoonlijke factor.

Wij respecteren iedereen en elke mening in onze eigen organisatie en die van onze klanten, partners en andere derden. Eén van onze waarden is respect en dat nemen we serieus. We zijn geïnteresseerd in onze klanten en we willen regelmatig hun feedback zodat we kunnen leren van elke feedback over hoe we een betere partner kunnen zijn voor onze klanten en hoe we nog meer vertrouwen tussen de klant en ons kunnen creëren.

MILIEU

Accountor is toegewijd aan het beschermen van het milieu. Wij volgen de toepasselijke milieuvoorschriften en richtlijnen. Wij verwachten dat onze directeuren, medewerkers, leveranciers en andere zakenpartners dezelfde normen volgen om het milieu te beschermen.

Accountor is de voorloper in de elektrificatie van financieel en HR-management en we willen de gevolgen voor het milieu verminderen door een wereld zonder papier te creëren voor financieel en HR-management van onze klanten en Accountor. Wij helpen onze klanten ook om hun milieuvoetafdruk te verminderen.

Wij begeleiden ons personeel met acties hoe zij kunnen participeren op het redden van het milieu door het gebruik van papier te verminderen. We willen dat iedereen zich bewust is van de milieueffecten die hun acties hebben en hoe iedereen kan bijdragen aan het beschermen van het milieu.

Wij streven ernaar om nieuwe technische oplossingen te ontwikkelen die het gebruik van elektriciteit verminderen. We willen goede processen creëren die de mogelijkheid op het maken van fouten verminderen en waardoor de hoeveelheid gegevensverwerking die veel elektriciteit verbruikt, vermindert.

Wij bieden diensten die onafhankelijk zijn van tijd en plaats. Zo verminderen we de behoefte aan vervoer, reizen en postdiensten. Wij vermijden onnodig reizen en geven de voorkeur aan elektronische afspraken.

Wij vragen ook hetzelfde van onze leveranciers en partners. Wij moedigen hen ook aan om aan elektrificatie deel te nemen. Door elektrificatie verbeteren we ook onze kwaliteit en werken we sneller en efficiënter.

IEDEREEN IS AANSPRAKELIJK VOOR DE NALEVING VAN DE GEDRAGSCODE

Al onze medewerkers, managers en officers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de principes en normen die in deze gedragscode zijn vastgesteld. Wij verwachten ook dat onze leveranciers en partners zich verplichten tot gelijkwaardige normen. Ieder persoon in Accountor-groep moet de richtlijnen in dit document lezen, begrijpen en opvolgen. Iedereen moet elke praktijk vermijden die kan leiden tot een niet-naleving van de gedragscode.

Leiders en managers hebben een speciale rol bij het aannemen van de beginselen van de Gedragscode. Elke manager is ervoor verantwoordelijk dat zijn teamleden zich bewust zijn van deze gedragscode en het begrip en de betekenis ervan begrijpen. Voor de managers en leiders betekent dit ook dat zij moeten letten op hun zaken en zakelijke activiteiten en anticiperen op de bedrijfsrisico's voor de naleving. Managers moeten altijd incidenten of risico's aan hun superieuren melden. Managers zijn er ook voor verantwoordelijkheid dat hun teamleden zich comfortabel voelen bij het stellen van vragen en het vragen van aandacht voor mogelijke problemen. Managers en leiders moeten actief deelnemen aan het nalevingsproces en het bestuur van Accountor volgen.

Iedereen is verplicht onmiddellijk een bezorgdheid te melden als zij zich bewust worden van een mogelijke of vermoedelijke schending van de Gedragscode. Vermoedens moeten snel gemeld worden. De naleving van de Gedragscode is van cruciaal belang voor de reputatie van Accountor en daarom moeten eventuele problemen worden opgelost voordat er schade ontstaat.

Dit is een vertaling van de officiële Engelse versie.

We want to be trustworthy, responsible and ethical towards our clients, partners, employees, directors and other stakeholders. Accountor´s Code of Conduct is an important tool for risk management and it sets out the general principles and guidelines which all our employees, managers and partners need to comply with.

This Code of Conduct is accepted by the Board of Directors of Accountor and it is binding to all our business lines in all our countries.

ACCOUNTOR'S VALUES

 • Respect
 • Trust
 • Courage
 • Future

We respect others, we build trust between our clients and ourselves and we dare to exceed the boundaries of our comfort zone in order to create a better future for our clients and for ourselves.

We are always honest. We don’t lie. Our tone of voice is human and we follow our values in all our operations. We respect all people.

We are an ethically led and behaving, good organisational citizen. We are a future-oriented company which is aiming to gain improvements within the society.

ACTING AGAINST BRIBERY, CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING

Accountor expects our employees, directors and all our partners acting on behalf of Accountor to act with high ethical standards.

Accountor has strict policies when it comes to acting against bribery, corruption and money laundering including obeying the EU Act on Preventing and clearing money laundering and terrorist financing. We
obey the instructions on Knowing Your Customers according to the law and follow the instructions on surveillance for Anti-Money Laundering. Each director, employee and other partner working for Accountor must obey the rules set in this code.

1) What is bribery?
Bribery is the offer or receipt of any gift, loan, payment, reward or other advantage to or from any person as an encouragement to do something which is dishonest, illegal or a breach of trust in the conduct of Accountor´s business.

2) What is corruption?
Corruption is the misuse of entrusted power for private gain.

The examples given below in this policy document are not exhaustive, but set out rules and procedures that must be followed.

Everyone working for and on behalf of Accountor must at all times act in accordance with the following provisions:

 • Behave honestly, be trustworthy and set a good example;
 • Use the resources of Accountor in the best interests of Accountor and do not misuse those resources;
 • Make a clear distinction between the interests of Accountor and your private interests to avoid any conflict of interest. If conflict does arise it must be reported the superior immediately;
 • Confidentially report all incidents, risks, and issues which are contrary to this policy document. Issues will be dealt with anonymously and a written response will be issued.
 • Do not offer, promise, request, receive or agree to bribes to obtain a business advantage, win business, or keep business;
 • Do not offer or accept any gifts or hospitality to or from clients, contractors, suppliers or any other third parties other than bona fide hospitality or promotional activity. Bona fide in this means that the gift or hospitality is not in any ways an attempt to influence any decision making or other business activity but only a gesture of good will. In no situation can a gift or hospitality either given or received be worth more than the value of a minor tax-free gift defined by the local tax administration. In all situations, the receiver or giver must always consider the purpose why the gift is given and if the purpose is not bona fide despite the value of the gift or hospitality, it must be declined.
  • Gifts are presents such as flowers, vouchers, food and drink. Event and travel tickets given to you as an individual are also gifts when they are not to be used in a hosted business context.
  • Hospitality includes invitations to hosted meals, receptions and events for business purposes.
 • Do not offer money to associates to speed up service or gain improper advantage. This type of bribery is classed as a ‘facilitation payment’ and can be illegal.

By complying with this policy document we aim to ensure that Accountor will not at any time knowingly breach any relevant anti-bribery and corruption legislation.

EMPLOYMENT

We at Accountor are committed to the health and safety of our employees as well as to good working environment. In our employment activities, we are committed to complying with the applicable employment and labor laws and regulations.

Our employees are the core of our business. One of our values is respect and we require all our employees, directors and partners to treat one another with respect. Accountor is a
safe and equal place to work. We are committed to the principles of equal treatment and non-discrimination of people. We do not approve any type of harassment. We offer everyone regardless of age, gender or other personal characters a possibility to develop professionally and to advance in career. Just as well, we demand that all our employees take part in training and education by which we make sure that our employees develop their professional skills and knowledge and we can provide even better service to our clients.

Our leadership is based on openness, integrity, courage and trust. We demand fair and equal leadership. No one should be treated unequally. We require that all our managers and directors comply with these principles. If we notice or suspect mistreatment, these suspicions will be dealt with immediately.

We are committed to the well-being of our employees. We support the refreshment of our employees and provide other benefits which improve the well-being at work. We do not accept child labor or any other type of abuse of people. We provide a competitive salary and benefits.

PRIVACY

Accountor respects privacy in all its aspect. Accountor collects, uses, holds and processes personal and customer data responsibly, lawfully and carefully.

The privacy of our customers and their information as well as the privacy of our own personnel is essential in all our activities. We obey all laws and regulations concerning data privacy.

We communicate transparently how we manage and process personal data of our clients, partners and personnel. We have built an organisational structure for data privacy matters and we have a data privacy officer who makes sure that all our business lines in all countries comply with the data privacy requirements and that we are in constant development process in data privacy matters.

The cost of privacy violations is very high, both in money and in reputation. The violations in processing of personal data can cause irreparable harm to individuals when their personal data ends to wrong and criminal hands.

Personal data includes any information that could identify an individual. This data may include customer- and HR-related information such as name, contact details, salary etc. If you have doubts whether an information is personal data or not, treat the information as personal data.

We have written agreements with all our clients and suppliers. When we must assign personal information to any third parties, we do this only by following the requirements of the laws. In our supplier agreements, we have terms about the processing of personal data. By this we secure that all our suppliers comply with the personal data regulations but just as well we want to make sure that each supplier understands the importance of the matter and how committed we are when it comes to keeping all personal information secure. In our client agreements, we have terms about the processing of personal data and the responsibilities of both us and our client. This is how we make sure that our clients know for sure how and why we process data for which the client is the owner and on what grounds this processing happens.

Our personnel are trained for data privacy matters and our personnel can have access and right to use only the personal data that is necessary to fulfill their job responsibilities. There must be a legitimate business purpose for any use or sharing of that data. We demand from all our personnel strict confidentiality and respect for our client’s information. Each employee must report if any breach or violation of personal data is noticed according to our internal guidance for notifications of violation of personal data.

INTELLECTUAL PROPERTY & CONFIDENTIALITY

We do not infringe anyone´s right to intellectual property. We do not represent third parties’ intellectual property as our own. We respect and protect the intellectual property of others with the same care as our own.

We make sure that our employees are aware that they are not allowed to use or represent as their own any ideas or information of third parties which they are not allowed to do use by an agreement between the owner and Accountor. No employee or director can give license or permit any use for any intellectual property or confidential data to third parties without a proper and lawful right.

Accountor respects the confidentiality of our Clients. We have high standards and processes when it comes to confidentiality. We protect both our own and our clients confidential information and trade secrets from unauthorized disclosure and misuse, and we do not share them with third parties except under approved terms which restrict their disclosure and use. We respect and protect the confidential information of others with the same care as our own.

HUMAN RIGHTS, DIGNITY AND RESPECT

Accountor respects Human Rights and is committed to the principles of The Universal Declaration of Human Rights and the United Nations’ Global Compact. We also expect our suppliers and business partners to share these values.

We are committed to providing excellent service from one human to another. We want to provide the best service in the world. We want to be the best possible partner for our clients and want to help our clients do better in their business. One of the key elements in excellent service is the respect we share with one another. We do not infringe the dignity of others. Opinions may vary but everyone is treated with dignity and respect regardless of their opinions, status or other personal factor.

We respect everyone and every opinion in our own organisation and of our clients, partners and other third parties. One of our values is respect and we take it seriously. We are interested in our clients and we want their feedback regularly to be able to learn from each feedback about how we could be an even better partner for our clients and how we can create even more trust between the client and us.

ENVIRONMENT

Accountor is committed to protecting the environment. We follow the applicable environmental regulations and guidelines. We expect our directors, employees, suppliers and other business partners to follow the same standards on protecting the environment.

Accountor is the forerunner in electrification of financial and HR management and we want to reduce the environmental impact by creating a non-paper world to financial and HR management of our clients and Accountor. We also help our clients to reduce their environmental footprints.

We guide our personnel with actions how they can participate in saving the environment by reducing the use of paper. We want everyone to be aware of the environmental impacts their actions have and how each and every one can contribute in protecting the environment.

We aim to develop new technical solutions which reduces the use of electricity. We want to create firm processes which reduce the possibilities for mistakes and which therefore reduce the amount of data processing which consumes much electricity.

We provide services which are independent of time and place. This is how we reduce the need for transportation, travelling and postal services. We avoid unnecessary travelling and prefer electronical meeting arrangements.

We also demand the same from our suppliers and partners. We encourage them as well to participate in electrification. By electrification we also improve our quality and work faster and in a more efficient way.

EVERYONE IS RESPONSIBLE FOR THE COMPLIANCE OF THE CODE OF CONDUCT

Each and every one of our employees, managers and officers is responsible for the compliance of the principles and standards set in this code of conduct. Just as well we expect our suppliers and partners to commit to equivalent standards. Every person in Accountor group will read, understand and follow the guidelines set in this document. Everyone must avoid any practices that may lead to a situation of non-compliance of the
code of conduct.

Leaders and managers hold a special role in adopting the principles of the Code of Conduct. Each manager is responsible that their team members are aware of this code of conduct and understand it´s purpose and meaning. For the managers and leaders this also means that they must observe their business and business activities and anticipate the business compliance risks. Managers must always report incidents or risks to their superiors. Managers also hold the responsibility over that their team members feel comfortable in raising questions and attention to possible problems. Managers and leaders must participate actively in the compliance process and follow the governance of Accountor.

Everyone is obligated to raise a concern promptly if they become aware of a potential or suspected violation of the Code of Conduct. Suspicions must be reported quickly. The compliance of the Code of Conduct is crucial to the reputation of Accountor and therefore potential problems need to be solved before any damage has occurred.

Share