Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

NVI

Als lid van de NVI brancheorganisatie is Accountor al jaren lang in het bezit van het Incasso Keurmerk van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) ( geldig tot 13-02-2026). De bij de NVI aangesloten organisaties hebben een gezamenlijke marktdekking van ca. 85%.

Onze incassomedewerkers zijn NVI gecertificeerd en  hebben daarmee aantoonbaar alle kennis in huis om hun werk goed te verrichten. De meeste collega’s zijn ook in bezit van het Problematische Schulden certificaat. We kunnen hiermee de schuldenaren nog beter de helpende hand bieden in het voorkomen en oplossen van problematische schulden. 

Het Incasso Keurmerk waarborgt dat alle houders werken volgens de vastgestelde criteria en volgens een gedragscode. Accountor voert een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure met correcte en tijdige benadering van debiteuren en inachtneming van het juridisch en regelgevend kader van de gedragscode voor NVI leden. Hierop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. 

Voor u betekent het Incasso Keurmerk dat u de incasso activiteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. 

Voor betalingen gebruiken we een Stichting Derdengelden rekening zodat uw geld dat betaald is door uw klanten te allen tijde veilig is ondergebracht. Uw klant ontvangt bij de eerste aanmaning inlog gegevens voor debtorweb, ons debiteurenportaal. Hier heeft uw klant de mogelijkheid de vordering veilig te voldoen per iDeal, een regeling te treffen of een bezwaar in te dienen.

Onze transparante en proactieve en persoonlijke benadering krijgt veel waardering van onze opdrachtgevers. 

Debiteuren

Voor uw debiteuren biedt het Incasso Keurmerk een waarborg voor een correcte en fatsoenlijke benadering, maatwerk en een reële doorbelasting van incassokosten.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt er een onafhankelijke geschillenregeling.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch via 030-2144195 of per e-mail sales@accountor.nl. Alle informatie over de NVI vindt u op www.nvio.nl