Overslaan en naar de inhoud gaan

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij krijgen de vordering door van onze opdrachtgevers. Als er volgens u onjuistheden in staan, vragen wij u bezwaar aan te tekenen. U heeft dan eigenlijk geen klacht over Accountor, maar over de incassozaak. Gedetailleerde informatie over het indienen van een bezwaar is terug te vinden in de bijlage bij onze eerste brief. Wij zullen ons uiterste best doen uw bezwaar zo spoedig mogelijk af te handelen.

Klacht over de werkwijze van Accountor

De onderstaande stappen geven opeenvolgend de klachtenprocedure van Accountor weer:
 

 1. Klacht kenbaar maken
  Als u een klacht heeft over de werkwijze van Accountor, dan kunt u dit direct met een van onze medewerkers afhandelen. Ook wij maken soms fouten en kunnen deze vaak direct en naar tevredenheid oplossen.
   
 2. Klacht escaleren
  Bent u desondanks van mening dat uw klacht over de werkwijze van Accountor ten onrechte (stap 1) niet gehonoreerd is, dan vragen wij u om uw klacht in te dienen via incasso@accountor.nl of schriftelijk via Accountor DC, Postbus 19234, 3501DE Utrecht. Hierin moeten de volgende zaken staan:
  • Onderwerp ‘Klacht’
  • Het referentienummer
  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Omschrijving van de klacht
  • Indien van toepassing relevante bijlagen ter onderbouwing

U ontvangt dan binnen enkele werkdagen een inhoudelijke reactie, of als wij meer tijd nodig hebben om de situatie uit te zoeken een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij zullen in dit geval de incassoprocedure uiteraard pauzeren.

 1. Directieklacht
  Als u er met de medewerker niet uitgekomen bent (stap 1) en ook uw schriftelijke klacht (stap 2) naar uw mening ten onterechte niet gehonoreerd is, dan kunt u een directieklacht onder vermelding van ‘Directieklacht DC’ indienen via Accountor Directie / DC, Postbus 19234, 3501DE Utrecht.
  NB: Een directieklacht waarbij niet eerst de bovenstaande procedure volledig doorlopen is, zal terugverwezen worden naar de afdeling in kwestie. Ook bij een directieklacht moeten de eerdergenoemde punten vermeld worden. Na ontvangst van de directieklacht zal nader onderzoek uitgevoerd worden door een lid van de directie of een door de directie daartoe aangewezen deskundige.
   
 2. Onafhankelijke klachteninstituut
  Indien u er met ons naar aanleiding van de bovengenoemde procedure niet uitkomt: Accountor Nederland B.V. is lid van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen). Binnen deze organisatie bestaat ook een klachtenregeling. Onopgeloste klachten kunnen worden voorgelegd aan het KIFID (Klachten Instituut Financiele Dienstverlening).  Aangesloten per 01-04-2024 met aansluitnummer: 300.018771

  Biedt dit ook geen oplossing dan bestaat nog de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen via een beroepsprocedure bij de geschillencommissie van de NVI 

Share