Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Lage-inkomensvoordeel (LIV) gaat per 2021 omlaag

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Het bedrag per verloond uur van het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt per 2021 verlaagd van € 0,51 naar € 0,49. Het huidige maximumbedrag van € 1000 per jaar wordt evenredig verlaagd naar € 960. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten in een nota van wijziging van de Verzamelwet SZW 2021.

Om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW leeftijd, werd per 2020 het hoge LIV-tarief van maximaal € 2000 gehalveerd. Ook is het jeugd-LIV per 2020 verlaagd en zal deze per 2024 zelfs geheel verdwijnen. De daling zet door: het budget van het LIV wordt per 2022 met € 14,3 miljoen per jaar verminderd. Hierdoor gaat ook het tarief van de LIV per 2021 omlaag, omdat de uitbetaling één jaar later plaatsvindt. Dit betekent dat het huidige bedrag per verloond uur daalt van € 0,51 naar € 0,49 en het huidige maximumbedrag van € 1000 per jaar evenredig verlaagd wordt naar € 960.

Loonkostenvoordeel moet het jeugd-LIV gaan vervangen
Minister Koolmees werkt wel aan een oplossing voor het verdwijnen van het jeugd-LIV. Zo heeft hij met werkgevers afspraken gemaakt over de toekomst van het LKV en (jeugd)-LOV.  Hij wil het LIV gerichter in gaan zetten en omvormen tot een loonkostenvoordeel (LKV) voor potentieel kwetsbare jongeren. Dit moet – samen met de afspraak om het LKV voor banenafspraak structureel te maken – werkgevers blijven stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.

De voorwaarden voor een lage-inkomensvoordeel
Het LIV is net als het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) een tegemoetkoming die werkgevers kunnen ontvangen per verloond uur. De werknemer moet dan voldoen aan de volgende drie voorwaarden: 

  • De werknemer heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren voor de organisatie.
  • Het gemiddelde uurloon per kalenderjaar van de werknemer is minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon bij een werkweek van 40 uur.
  • De werknemer is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.

Bron: www.rendement.nl

Share