Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
vrije dagen 2024

Het opnemen van vrije dagen in 2024

Als een medewerker vakantie-uren op wil nemen, moet hij toestemming vragen aan de werkgever. De werkgever moet het verzoek in principe goedkeuren. Maar wanneer kunt u hier van afwijken en wat is het verschil tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen? We zetten het op een rijtje. 

Wettelijke vakantiedagen

Werknemers hebben recht op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen is 4 keer het aantal uren dat er wordt gewerkt. Werkt een medewerker 20 uur per week dat heeft hij recht op 80 vakantie-uren per jaar. Tijdens deze wettelijke verlofuren betaalt de werkgever het salaris door. Wettelijke vakantiedagen die niet worden opgenomen in het kalenderjaar, moet de medewerker voor juni het jaar erop opnemen. In cao’s of arbeidsovereenkomsten kunnen langere bewaartermijnen staan. De termijn van 6 maanden geldt niet als de medewerker geen vrij kon nemen, bijvoorbeeld door ziekte. Vakantiedagen die niet worden opgenomen, kunnen niet uitbetaald worden. Alleen aan het einde van een dienstverband is dit toegestaan.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Naast de wettelijke vakantiedagen kunnen er in een cao of arbeidsovereenkomst afspraken staan over extra vakantie-uren. Als dat het geval is, is er sprake van bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen 5 jaar bewaard worden. Worden ze niet opgenomen dan kan de medewerker ze laten uitbetalen. Zowel de medewerker als de werkgever kunnen elkaar hier overigens niet toe verplichten.

Het opnemen van vrije dagen

De werkgever moet de verlofaanvraag voor de wettelijke vakantiedagen in principe goedkeuren. Alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen, mag de werkgever de aanvraag weigeren. Dat geldt ook als er in de sector sprake is van collectieve vakanties, zoals in de bouw en het onderwijs. Gaat de werkgever niet akkoord, dan moet hij binnen 2 weken schriftelijk bezwaar maken. De werkgever moet dan wel toestaan dat de dagen op een ander moment kunnen worden opgenomen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden.

De opbouw van vakantiedagen

Tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt de medewerkster vakantie-uren op. Bij onbetaald verlof bouwt de medewerker geen vakantiedagen op. Behalve als er sprake is van langdurend zorgverlof of aanvullend geboorteverlof. Is een medewerker ziek dan loopt de opbouw van vakantiedagen door. Een medewerker kan, met toestemming van de werkgever, tijdens ziekte ook gewoon vakantiedagen opnemen. Wordt een medewerker ziek tijdens de vakantie, dan moet hij dat doorgeven aan de werkgever. Er is dan sprake van ziektedagen. De vakantiedagen die niet konden worden opgenomen tijdens de ziekte, kan de medewerker niet kwijtraken. 

Verplichte vrije dagen

Als werkgever kunt u jaarlijks een aantal verplichte vrije dagen vaststellen als dat is opgenomen in de cao of de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld de vrijdag tussen Hemelvaart (nationale feestdag) en het weekend. De medewerkers moeten dan verplicht verlof opnemen. Als werkgever moet u deze verplichte dagen tijdig aankondigen. 

Feestdagen 2024

Feestdagen zijn niet automatisch een vrije dag. Er staat namelijk niets in de wet over feestdagen. Wel kunnen er afspraken gemaakt worden in een cao of arbeidsovereenkomst. De feestdagen in 2024 zijn:

  • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
  • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 31 maart en maandag 1 april 2024
  • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
  • Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2024 (mits vermeld in de cao)
  • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 19 en maandag 20 mei 2024
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Vrije dagen ruilen

In steeds meer cao’s en arbeidsovereenkomsten is vastgelegd dat een officiële feestdag mag worden ingeruild voor een andere dag. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld een christelijke feestdag als tweede Pinksterdag inruilen voor een andere 'niet-officiële feestdag' als het Iftarfeest (Suikerfeest) of Keti Koti.

Share