Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Rechten en plichten bij thuiswerken

Het officiële advies van de overheid is:
Probeer waar mogelijk zoveel mogelijk thuis te werken.

Uiteraard is dit niet voor iedereen mogelijk. Timmermannen, politieagenten en bijvoorbeeld zorgpersoneel kunnen thuis weinig doen. Voor kantoorpersoneel ligt dit anders en kan er in veel gevallen wel thuis worden gewerkt.

Goed werkgeverschap

Wanneer er thuis gewerkt gaat worden dient de werkgever jou in staat te stellen om je werk te kunnen doen. Dit betekent dat je werkgever je bijvoorbeeld een laptop van de zaak moet kunnen laten gebruiken als dat nodig is. Je werkgever mag er niet vanuit gaan dat iedereen een deugdelijke laptop heeft. Mocht het zo zijn dat je nog andere kantoorspullen nodig hebt om je werk uit te voeren dient je werkgever deze ook ter beschikking te stellen.

thuiswerken
Accountor apunasi

Goed werknemerschap

Op het moment dat er thuisgewerkt wordt heb je als werknemer de verplichting om arbeid persoonlijk te verrichten en de instructies van de werkgever op te volgen. Ook heb je de verplichting om je als goed werknemer te gedragen. De verplichtingen die je hebt wanneer je op kantoor werkt blijven bij thuiswerken uiteraard ook van toepassing.

Overleg met elkaar

Mocht het niet lukken om thuis te werken dan moeten de werkgever en werknemer op zoek naar een passende oplossing. De werkgever mag niet eenzijdig vakantiedagen opleggen dus kan je niet verplicht met vakantie sturen. In overleg kan dit uiteraard wel.

Loondoorbetalingsverplichting

Als werknemer heb je recht op loon tenzij de werkgever kan bewijzen dat reden om niet te betalen voortkomt uit een risico dat bij de werknemer ligt. Dit is nu met betrekking tot het Corona virus duidelijk niet het geval.

Årsoppgaven
Riksbanken lånar ut

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid:

Een werkgever kan een verzoek tot ontheffing op het verbod tot ‘werktijdverkorting’ indienen.
Indien hiervoor een vergunnning wordt afgegeven geldt een verhoogde WW uitkering tot maximaal 90%

Vergoeding voor (tijdelijk) thuiswerken

Voor het thuiswerken heeft de Belastingdienst nog geen specifieke maatregel afgekondigd. Maar artikel 31a lid 2 letter h LB biedt uitkomst. Zie daarvoor ook art 8.4a lid 1 letter a en lid 2.:

Als de thuiswerk plek een onderdeel is van het arboplan, zijn vergoedingen voor de thuiswerkplek mogelijk als gerichte vrijstelling. Vergoedingen van gemaakte kosten door de werknemer zijn intermediaire kosten.

Zodra er nieuwe maatregelen worden genomen werken wij dit artikel bij.

Årsoppgaven

Heeft u nog vragen hierover? Wij helpen u graag

Ik ben geïnteresseerd in:
 

Share