Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
auto

Vakantie auto van het werk

Het komt geregeld voor dat werknemers de wens uiten om over een grotere bedrijfswagen te kunnen beschikken om comfortabel met familie en bagage naar de vakantiebestemming te reizen. Of misschien is de elektrische autobedrijf van een werknemer minder geschikt om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of voor andere langere ritten. Hoe ga je als werkgever hiermee om?

Bijtelling vakantieauto -/- bijtelling reguliere auto.

Het voordeel van de auto van de zaak tijdens de vakantie is loon, dus een bijtelling voor de periode dat u de vakantieauto ter beschikking stelt is verplicht. De hoogte van deze bijtelling gedurende deze periode is gebaseerd op de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot.

De bijtelling van de reguliere bedrijfsauto mag niet worden toegevoegd gedurende de periode dat de bedrijfsvakantieauto ter beschikking wordt gesteld, mits aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • Tussen werkgever en werknemer dient een Verklaring Tijdelijk Vervangend Voertuig te worden opgemaakt waarin staat vermeld: de cataloguswaarde en CO2-uitstoot van de vakantieauto en de periode waarin deze ter beschikking wordt gesteld. Met deze gegevens kan de hoogte van de verplichte bijtelling worden bepaald. Ook de stallingsplaats van de reguliere auto van de zaak dient schriftelijk te worden vastgelegd.
  • Daarnaast moeten de autopapieren en sleutel van de zakenauto tijdens de vakantieperiode ingeleverd worden bij de werkgever.

Hoe zit het met een auto van de zaak zonder privégebruik?

Wanneer de werknemer een verklaring geen privégebruik heeft voor de reguliere auto van de zaak en bij het gebruik van de vakantieauto van de zaak de grens van 500 km overschrijdt. Dan moet de bijtelling van de bedrijfsvakantieauto over het hele jaar worden toegepast!

Rijdt de werknemer minder dan 500 km met de bedrijfsvakantieauto, dan wordt de bijtelling niet meegerekend. Voorwaarden zijn dat hij een sluitende kilometerregistratie kan overleggen, een 'verklaring tijdelijk vervangend vervoermiddel' heeft en voor de reguliere auto van de zaak een verklaring 'geen privégebruik van een bedrijfsauto' heeft.

Share