Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
Arbodienst werkgevers

Waarom is een arbodienst verplicht voor werkgevers?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat u zorgt dat de medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. De regels hierover zijn onder andere vastgelegd in de Arbowet. Om deze wet na te leven dient elk bedrijf arbobeleid te voeren. Goed opgezet arbobeleid beperkt de gezondheids- en veiligheidsrisico’s, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie van zieke medewerkers. 

De voordelen van arbobeleid

Het opstellen en het naleven van een goed arbobeleid is een cyclisch proces. Dat betekent dat u het beleid evalueert en blijft verbeteren. Goed arbobeleid heeft verschillende voordelen:

  • Draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en vermindert verzuim
  • Werkt motiverend 
  • Vergroot de productiviteit
  • Beperkt gezondheidsrisico’s op de werkvloer
  • Bevordert de re-integratie (herstel)

Binnen het arbobeleid speelt de arbodienst een belangrijke rol. 

De arbodienst werkgevers

Werkgevers zijn verplicht om minimaal een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. In het basiscontract wordt vastgelegd hoe u zich laat ondersteunen door een arbodienst. Dit contract stel u samen met de arbodienst op. Houd er rekening meer dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht heeft en dus moet instemmen met de afspraken die u maakt.

De Arbowet geeft aan dat een arbodienst vier taken heeft:
 
1.     Verzuimbegeleiding
De arbodienst ondersteunt de werkgever met verzuimbegeleiding. Is een medewerker ziek dan bent u verplicht om (via de arbodienst) een bedrijfsarts in te schakelen. Dreigt de medewerker langdurig uit te vallen dan moet de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse en advies opstellen. De analyse en het advies gebruikt u samen met de zieke medewerker om een Plan van aanpak te maken voor de re-integratie.
 
Alle inspanningen die u als werkgever moet ondernemen zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Doel is dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Als er voldoende inspanningen zijn geleverd om de medewerker te re-integreren, stopt de verplichting om het loon door te betalen na twee jaar. Kunt u niet aantonen dat u zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten terugkeren, dan kan UWV een loonsanctie opleggen. U bent dan verplicht om ook het derde jaar loon door te betalen.
 
2.     Uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie
Naast een begeleidende taak bij de re-integratie kan een arbodienst ook ondersteunen bij de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met een RI&E wordt geïnventariseerd welke risico’s er op het werk zijn ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Een onderdeel van de RI&E is een Plan van Aanpak met daarin de maatregelen die genomen worden om de risico’s te verkleinen.
 
3.     Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Als werkgever moet u de medewerker een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aanbieden. Een PAGO is bedoeld om de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart te brengen. Naast een PAGO kan ook een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) worden uitgevoerd. Tijdens een PMO wordt niet alleen gekeken naar de risico’s op het werk, maar ook naar iemands levensstijl en conditie. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO.
 
4.     Medische keuringen
De vierde taak van een arbodienst is de medische keuring. De medische keuring is een onderzoek om de gezondheid van (toekomstige) medewerkers te controleren. Met het onderzoek kan gekeken worden of de medewerker de functie uit kan oefenen.

Share